Norwegian-Spanish translation of Venus

Translation of the word Venus from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

Venus in Spanish

Venus
astronomi - mytologinoun Venus [f]
Synonyms for Venus
Similar words

 
 

Wiki
Venus er planet nummer to fra solen i solsystemet. Venus har den planetbanen som er nærmest banen til jorden, som den ligner på i både størrelse og sammensetning, og blir derfor kalt jordens søsterplanet. Det ekstreme trykket, den høye temperaturen, det tette skydekket og den etsende atmosfæren, gjør utforskning av planeten problematisk.

More examples
1.Sine cerere et bibero frigit Venus", som Terents sa det.
2.2. juledags kveld er Månen kommet forbi Venus og står ca. seks grader øst for denne.
3.Båtene som skal settes inn i Shetlandsfarten, er blant andre" Norrøna" og" Venus".
4.Chow Chow, White Mansion Venus, eiere Mimi og Niels Jonassen, Eidsberg.
5.DFDS har også tapt på å chartre de to norske fergene" Venus" og" Jupiter", og denne kontrakten gjelder for to år fremover.
6.De skal forestille Venus, ledsaget av de tre gratier - disse smågudinnene for skjønnhet og ynde.
7.De to mest solnære, Merkur og Venus, er helt oppslukt i sollyset.
8.Den 15. desember kom Venus har igjen opp over horisonten, og det samme skjer i Hammerfest 21. desember.
9.Den 24. er avstanden mellom disse to meget klare himmellegemene minst, og Venus står da to grader (4 månediametre) syd for Jupiter.
10.Den fine samstillingen mellom Jupiter, Venus (nederst) og nymånen på sydsydvesthimmelen idet mørket faller på om kvelden den 26. november.
11.Den går da ned først 2 1 / 2 time efter Solen og står syv grader øst for Venus og vel ni grader sydøst for Jupiter.
12.Den røde planet er faktisk hele 120 ganger svakere enn Venus.
13.Den strålende klare Venus er vår julestjerne.
14.Den øvre samstillingen med Solen markerer for Venus et skifte fra morgen til aftenstjerne.
15.Denne planeten er i samme posisjon i forhold til Solen som Venus, ved at begge er lengst borte fra oss og går over fra morgentil aftenhimmel.
16.Det er planeten Venus som er i særklasse, og det klareste himmelobjektet når vi ser bort fra Solen og Månen.
17.Det gjelder Mars, Jupiter, Saturn, Venus, Neptun ; og Pluto er heller ikke langt borte fra disse.
18.Det kunne ikke ha passet bedre, for Venus var den dominerende guddommen på Kypros, og hun var født av sjøskummet ute på det kypriske hav.
19.Det må være Venus, den vakreste av planetene og den mest lykkebringende av dem alle, om vi skal tro astrologene.
20.Det skjer nu en gradvis forandring ved at noen trekker mer og mer over på natthimmelen, mens Venus er på vei til å forsvinne inn i sollyset.
21.Dette betyr at mot slutten av februar forsvinner Venus fra morgenhimmelen, og i en god stund fremover må vi da unnvære dette lyssterke himmelobjektet.
22.Dette er det samme fenomenet vi observerer noen sjeldne ganger fra Jorden når Venus og Merkur passerer over solskiven som små sorte, runde skiver.
23.Eller rettere sagt planeten Venus, som i julen er i særklasse.
24.En av Galileo Galileis mest berømte oppdagelser var at planeten Venus har faser akkurat som Månen, og med jevne mellomrom fremtrer som en ganske smal stripe med to" horn", for så litt efter litt å bli fyldigere til den kommer" i ne" og begynner å smalne igjen.
25.Endelig ble tegnet til den kvinnelige planeten Venus brukt som symbol for kvinnekjønn i medisin og biologien.
26.Et stykke høyere oppe og til venstre for Venus har vi en rødlig stjerne av første størrelsesklasse.
27.Fenomenet er et krystallklart bevis for at Venus vandrer rundt Solen og ikke rundt Jorden som den gjorde ifølge det gamle ptolemeiske verdensbildet.
28.Forbedringen som vil skje i løpet av denne måneden kan illustreres ved forskjellen i Venus og Solens nedgangstider.
29.Forskjellen mellom Solens og Venus høyder blir mindre ved overgangen til november.
30.Fortsatt er hovedmassen av planetene konsentrert om morgenhimmelen, selv om Venus snart forsvinner i sollyset.
Your last searches