Norwegian-Spanish translation of adlyde

Translation of the word adlyde from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

adlyde in Spanish

adlyde
oppførselverb obedecer, hacer caso a
Synonyms for adlyde
More examples
1.Du skal adlyde den rettvise leder !
2.En kvinne skal alltid adlyde sin mann, også når han tar feil.
3.Men plikten til å adlyde ?
4.Burde de ikke huske fortidens vellykkede samarbeide under krigen mot nazistene, traktatfestede løfter om å adlyde FNcharterets prinsipper eller å arbeide for fredelig tvisteløsning, og avtalene om å hindre spredning av kjernefysiske våpen ?
5.Da er de kristne nødt til å adlyde Gud heller enn mennesket.
6.De militære kildene, som ikke ville navngis, sa at 50 soldater fra sikhenes infanteridivisjon i Amritsar nektet å adlyde ordre fra offiserene.
7.De veldressede engelskmenn skifter til bedre fottøy og må adlyde fotograf Aartun når han ber dem ta seg frem et stykke i sneen.
8.Den skal lære å ferdes trygt i trafikken, den må kunne overse andre hunder og den skal innøve og adlyde en rekke kommandoord.
9.Det polske politi gikk løs på flere tusen demonstranter som forsøkte å danne et tog og nektet å adlyde ordren om å spre seg.
10.Det vil være en stimulans for et folk som nekter å adlyde det autoritære kommunistregimes direktiver.
11.Du skal adlyde den rettvise leder !
12.Han nektet å adlyde politiets anmodninger da han ledet streikevakter utenfor et koksverk nær Sheffield.
13.Herbert von Karajan dirigerer men hvor lenge vil Berliner Philharmoniker adlyde hans taktstokk ?
14.Hittil har vi vært avskåret fra den libanesiske overkommandoen i Beirut, men hvis det blir sendt en høyere offiser sydover hit vil jeg selvsagt stille meg til hans disposisjon og adlyde ham, sier Barakat, når spørsmålet om hvem som skal efterfølge Haddad bringes på bane.
15.Hvem skal man så adlyde ?
16.I løpet av en vinter læres den opp til å adlyde faste beskjeder som blir gitt med tømmer og ridestøvler, og derefter blir dyret lært opp til å mestre det travle gatebildet i Oslo.
17.Når det er gitt, kan du ikke med rimelighet forlange at en person idag skal adlyde alt fullstendig.
18.Jeg slo ham bare for at han skulle adlyde ordre, sa Piotrowski.
19.Adlyde Gud mer enn mennesker.
20.De ble sørgelig skuffet, og vil bare motvillig gi sine stemmer til kandidater som de vet blindt vil adlyde general Jaruzelskis kommando.
21.De nye utvalgte herskere må også adlyde sydafrikanske ordrer og vil motsette seg en likestilling mellom hvite og farvede borgere.
22.Den av gjestene som får hjertet, finner sin hjertenskjær før året er omme, den som får kronen, blir kronet til Konge eller Dronning for kvelden, og gjestene må adlyde hans / hennes minste vink !
23.Disse tre hadde nektet å adlyde ordre om å bombe byen Herat.
24.Dusinvis av landsbyboere ble anholdt som mistenkte, og én ble drept da han nektet å adlyde ordre fra de israelske soldatene.
25.Flere soldater som nektet å adlyde ordre skal være arrestert.
26.Når det passer deres forsvar sier de at de måtte adlyde, men når de blir konfrontert med Hitlers brutale forbrytelser som det viser seg at de hadde kjennskap til, sier de at de ikke adlød.
27.Også advokat Eugeniusz Graczyk påsto at hans klient ikke hadde tatt sikte på drap, men at han var et redskap for Piotrowski og ikke kunne nekte å adlyde ordren.
28.Romero ble myrdet dagen efter at han hadde oppfordret soldatene til å nekte å adlyde ordrer som var i strid med Guds lover.
29.Soldater skal adlyde ordre og innpasse seg.
30.Tidlig om morgenen hadde general Böhme meldt fra at han ville adlyde ordre - Wehrmacht kapitulerte også her.
Similar words

 
 

adlyde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) adlydeadlydendeadlydt
Indikative
1. Present
jegadlyder
duadlyder
hanadlyder
viadlyder
dereadlyder
deadlyder
8. Perfect
jeghar adlydt
duhar adlydt
hanhar adlydt
vihar adlydt
derehar adlydt
dehar adlydt
2. Imperfect
jegadlød
duadlød
hanadlød
viadlød
dereadlød
deadlød
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde adlydt
duhadde adlydt
hanhadde adlydt
vihadde adlydt
derehadde adlydt
dehadde adlydt
4a. Future
jegvil/skal adlyde
duvil/skal adlyde
hanvil/skal adlyde
vivil/skal adlyde
derevil/skal adlyde
devil/skal adlyde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha adlydt
duvil/skal ha adlydt
hanvil/skal ha adlydt
vivil/skal ha adlydt
derevil/skal ha adlydt
devil/skal ha adlydt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle adlyde
duville/skulle adlyde
hanville/skulle adlyde
viville/skulle adlyde
dereville/skulle adlyde
deville/skulle adlyde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha adlydt
duville/skulle ha adlydt
hanville/skulle ha adlydt
viville/skulle ha adlydt
dereville/skulle ha adlydt
deville/skulle ha adlydt
Imperative
Affirmative
duadlyd
viLa oss adlyde
dereadlyd
Negative
duikke adlyd! (adlyd ikke)
dereikke adlyd! (adlyd ikke)
Your last searches