Norwegian-Spanish translation of animere

Translation of the word animere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

animere in Spanish

animere
følelserverb animar, avivar
  live oppverb animar, infundir vida a, vivificar
More examples
1.Vi bør animere til bruk av bibliotekenes arsenal av viten.
2.Det finnes en internasjonal overenskomst om at museer ikke skal lånes ut til fiImopptak som kan animere folk til forfalskninger eller tyveri.
3.HENSIKTEN er selvsagt å imøtekomme befolkningens forskjellige behov - og gjerne animere utflyttere til å vende tilbake til byen.
4.I omfavnelse rullet de nedover en gressbakke, og ved sin symbolske kjønnsakt skulle de, på magisk vis, animere fruktbarhetskraften i jorden.
5.Museer verden over er kommet frem til en felles avtale om at ingen som kan animere folk til forfalskninger og / eller tyverier av kunstverk får låne museer for filmopptak.
6.Derfor bør Regjeringen tenke dansk og animere til bruk av øket teknologi i norsk fastlandsindustri.
7.NRK burde ikke gå inn for denslags lytting, men tvertimot animere til at lytterne får et aktivt og bevisst forhold til programmene.
Similar words

 
 

animere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) animereanimerendeanimert
Indikative
1. Present
jeganimerer
duanimerer
hananimerer
vianimerer
dereanimerer
deanimerer
8. Perfect
jeghar animert
duhar animert
hanhar animert
vihar animert
derehar animert
dehar animert
2. Imperfect
jeganimerte
duanimerte
hananimerte
vianimerte
dereanimerte
deanimerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde animert
duhadde animert
hanhadde animert
vihadde animert
derehadde animert
dehadde animert
4a. Future
jegvil/skal animere
duvil/skal animere
hanvil/skal animere
vivil/skal animere
derevil/skal animere
devil/skal animere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha animert
duvil/skal ha animert
hanvil/skal ha animert
vivil/skal ha animert
derevil/skal ha animert
devil/skal ha animert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle animere
duville/skulle animere
hanville/skulle animere
viville/skulle animere
dereville/skulle animere
deville/skulle animere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha animert
duville/skulle ha animert
hanville/skulle ha animert
viville/skulle ha animert
dereville/skulle ha animert
deville/skulle ha animert
Imperative
Affirmative
duanimer
viLa oss animere
dereanimer
Negative
duikke animer! (animer ikke)
dereikke animer! (animer ikke)
Your last searches