Norwegian-Spanish translation of ankre

Translation of the word ankre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ankre in Spanish

ankre
nautiskverb anclar, echar el ancla [m]
Derived terms of ankre
Anagrams of ankre
More examples
1.Den store båtdagen" åpner det hele på en ypperlig måte, synes alle der vi seiler mot Bærums små bukter og øyer, og mot Middagsbukten hvor vi skal ankre opp og fortære kyllingsalat og kaffe.
2.Det å ankre opp riktig krever samarbeid og er ofte et kritisk punkt.
3.Efter forhandlingene ifjor demonstrerte 5000 fiskere i NordNorge mot Stortinget, ved å ankre opp i de største havnene.
4.I kveld skal vi kaste anker og ligge på svai - det er relativt enkelt i godt vær og man slipper å legge ut to ankre for ikke å drive av.
5.Kommer man med båt er det bare å ankre opp og stige i land på uterestauranten.
6.Man kan også ankre opp med båt i utmark, når det skjer i rimelig avstand fra hytte og ikke generer andre.
7.Den naturlige dypvannshavnen innerst i bukten gir god beskyttelse for et stort antall skip som kan ankre opp samtidig.
8.Den skal ankre opp ved Norr Maelarstrand, og blir en ny attraksjon i det pulserende bybildet.
9.Det betyr blant annet at vi har tatt opp ankerkjettinger og ankre, sier pressetalsmann Håkon Lavik i Statoil.
10.Iformiddag forventes den brannherjede riggen" West Vanguard" å ankre opp i smult farvann i Frohavet.
11.Inatt klarte besetningen ombord i flere hjelpefartøyer på Haltenbanken å få opp ytterligere tre ankre.
12.Også Per Ankre har hevet lønn der nede for noen år tilbake, hos Atletico Madrid.
13.Sjøvett 85båten vil til slutt ankre opp i Kristiansand.
14.Spørsmålet lar vi gå videre til havnesjefen, men mer realistisk er det å ta imot det færøyske Smyril Lines tilbud om å ankre opp hotellskipet" Norrøna" langs de lutende sjøhus.
15.Supertankere kan ankre opp ved siden av det største skipet, som er på 260 000 tonn, og overføre det oljeholdige ballastvannet i stedet for å slippe dette ut i sjøen.
Similar words

 
 

ankre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ankreankrendeankret
Indikative
1. Present
jegankrer
duankrer
hanankrer
viankrer
dereankrer
deankrer
8. Perfect
jeghar ankret
duhar ankret
hanhar ankret
vihar ankret
derehar ankret
dehar ankret
2. Imperfect
jegankret
duankret
hanankret
viankret
dereankret
deankret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ankret
duhadde ankret
hanhadde ankret
vihadde ankret
derehadde ankret
dehadde ankret
4a. Future
jegvil/skal ankre
duvil/skal ankre
hanvil/skal ankre
vivil/skal ankre
derevil/skal ankre
devil/skal ankre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ankret
duvil/skal ha ankret
hanvil/skal ha ankret
vivil/skal ha ankret
derevil/skal ha ankret
devil/skal ha ankret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ankre
duville/skulle ankre
hanville/skulle ankre
viville/skulle ankre
dereville/skulle ankre
deville/skulle ankre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ankret
duville/skulle ha ankret
hanville/skulle ha ankret
viville/skulle ha ankret
dereville/skulle ha ankret
deville/skulle ha ankret
Imperative
Affirmative
duankr
viLa oss ankre
dereankr
Negative
duikke ankr! (ankr ikke)
dereikke ankr! (ankr ikke)
Your last searches