Norwegian-Spanish translation of annerledes

Translation of the word annerledes from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

annerledes in Spanish

annerledes
ironiskadjective diferente, extraordinario
  oppførseladjective excéntrico
  ulikadjective diferente, desigual, distinto
  allmennother en otra forma, diferentemente
Synonyms for annerledes
Derived terms of annerledes
Similar words

 
 

More examples
1.Brev Sørfra" er navnet på et nytt og annerledes studieopplegg om kirken og ulandsspørsmålene, som lanseres av Kirkens Ulandsinformasjon.
2.Det er jo annerledes her enn jeg hadde trodd.
3.Hvis hensikten var å jage bort annerledes tenkende fra arbeidet, har de (som gikk til anmeldelse) oppnådd hva de ville".
4.Jeg kan ikke se det annerledes enn at det må være riktig å avvente arbeidet som nå skjer i fagdepartementet, nemlig Kulturdepartementet.
5.Mitt poeng er nok en gang at man må basere seg på de data om virkligheten som er tilgjengelig, uansett om man kunne ønske at det var annerledes.
6.Skal jeg gjøre noe annerledes, er dette året å gjøre det.
7.Statsminister Kåre Willoch har vel ikke tenkt å benytte sitt forestående besøk i FN til å fortelle hovedforsamlingen at den norske regjering ser annerledes på det ?
8.Stikkordet for et pluralistisk samfunn er toleranse overfor den som tenker og handler annerledes enn flertallet.
9.Burde pressefolkene ha behandlet disse sakene annerledes enn de gjorde ?
10.Dere ber om bevis for at vi er annerledes.
11.Det er gøy å gjøre noe annerledes.
12.Det er inspirerende å trene under Longden, og jeg trener annerledes enn jeg gjorde tidligere.
13.Det kan ikke bli annerledes enn at hvis de små skal imøtekommes, må det gå på bekostning av de store, og det er det naturligvis ingen vilje til.
14.Det var annerledes for femseks år siden.
15.Dette kan bli et" annerledes" tilbud for tilreisende.
16.Enkelte av bestemmelsene i landsoverenskomsten som her er av sentral betydning, fikk sin utforming i en vekstperiode hvor lønnsomhet og konkurransevilkår var helt annerledes enn de er idag, sa Larsen.
17.For meg betyr dette at mine arbeidsoppgaver vil bli annerledes i fremtiden.
18.Grunnlaget og oppbyggingen er helt annerledes nå enn i 1982, men jeg føler meg bra, sier Birminghamløperen, selv om jeg ikke vet akkurat hvor jeg står i bildet i øyeblikket.
19.Hadde jeg i 1976 visst det jeg vet idag, ville jeg valgt annerledes, sier Nils Otto Hilsen.
20.Helt siden min far leste Rudyard Kiplings bøker for meg som barn, har jeg forstått at størsteparten av jordens befolkning har et helt annerledes syn på tilværelsen enn vi her i Vesten.
21.Hvor resultatet ble annerledes på samme måte som vel heller ikke Borregaardkabalen gikk opp som Norasjefen ønsket ?
22.I eftertid kan man alltid si at ting kunne vært gjort annerledes.
23.Idag som jeg er utenfor AOF, ser jeg annerledes på det enn da jeg var innenfor.
24.Iår har vi disponert annerledes.
25.Jeg er så vant til aldri å få noe for bruken av mine plater at jeg faktisk ikke har tenkt meg muligheten av at det kunne være annerledes.
26.Jeg har alltid vært litt" annerledes" i min bransje.
27.Jeg har ikke gjort noe annerledes foran denne sesongen, jeg tror fremgangen ligger på det psykiske plan.
28.Jeg hører folk sier at jeg løper annerledes, men jeg har ikke gjort noe, forsikrer Ingrid.
29.Jeg må holde i styret litt annerledes enn vanlig, men ellers hemmer ikke skaden meg særlig, sier Unni, som veltet for to måneder siden, men som ikke gipset armen før inntil nylig.
30.Kunne Forsøksrådet ha forhindret nedleggelse ved å legge arbeidet annerledes opp ?
Your last searches