Norwegian-Spanish translation of anonymitet

Translation of the word anonymitet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anonymitet in Spanish

anonymitet
allmennnoun anónimo [m], anonimato [m]
Similar words

 
 

Wiki
Anonym er den som ikke oppgir sitt navn i en gitt sammenheng ( samme som eng. «no name»). Ofte kombinert med bruk av maskering eller annen form for forkledning. Det var mere vanlig før at sosialt høyt plasserte personer opptrådte anonymt i noen sammenhenger.

More examples
1.Vi har ikke noe å leve av, sa de to hvalfangerne som krevde anonymitet av redsel for å bli sjikanert av kolleger.
2.Anonymitet er også noe mange setter pris på, ihvertfall i første omgang.
3.De som søker krisesentrene, må være sikret anonymitet.
4.Deltagerne var sikret full anonymitet.
5.Den har småbyens charme, men er samtidig slik at du kan bevare din anonymitet hvis du ønsker det.
6.Den skjulte eier får da tre måneder på å krype frem fra sin billøse anonymitet før avlivning (av bilen).
7.Den som gir sæd (sæddonor) skal ha krav på full anonymitet.
8.Det burde bli slutt på den teologiske anonymitet som så lenge har preget norsk metodisme.
9.Dette er selvfølgelig en storbytjeneste, legger han til, man ønsker vel ofte en viss anonymitet for å ringe og snakke med andre, vilt fremmede.
10.Efter bedømmelse foretatt av en forsterket komite, under full anonymitet, ble modeller laget av Raphael Maklouf utvalgt som de mest lovende.
11.Efterhvert har Høyesterett fått preg av kollegium, og anonymitet har fulgt.
12.En sædgiver skal herefter ikke ha rett til full anonymitet.
13.Forskjellen er bare at de anonyme har mulighet til å gli tilbake i sin anonymitet, mens de velkjente risikerer å bære med seg saken alltid.
14.I utgangspunktet er ungene beskyttet av anonymitet, og vår taushetsplikt.
15.Men mange leger er svært kritisk til å oppheve sædgiverens anonymitet.
16.Nei, man kan jo bare legge på, og ens anonymitet er beskyttet om man ønsker.
17.Pressen har jaktet på henne, men hittil har hun fått beholde sin anonymitet.
18.Sekulariseringsteologien på 60tallet priste storbymenneskets mulighet til anonymitet og frihet.
19.Store blokkområder med høye og / eller lange bygninger gir følelse av ensformighet, standardisering, anonymitet og menneskefiendtlighet.
20.Sykehusets umiddelbare pressemelding om saken var betenkelig, siden foreldrene ønsket anonymitet.
21.Så skal vi nesten samtidig spørre, så hensynsfylt det overhodet er mulig, om vi kan få fjerne ett eller flere organer fra den avdøde - og dernest kan vi ikke engang garantere dem anonymitet efterpå.
22.Det er tankevekkende at man i store deler av verden i stedet for anonymitet holder på regelen om identifisering av personer som kommer i et vanærende lys.
23.Nå går dere fra anonymitet til kjendisrollen.
24.Vi forsøker å fortsette virksomheten, selv om retten til anonymitet er opphevet, sier professor Marc Bygdeman ved Karolinska.
25.Alle som ringer, er garantert anonymitet, og alle som svarer har streng taushetsplikt.
26.Analysene blir foretatt under full anonymitet, og metodene som benyttes er heller ikke sikre nok til å fastslå med sikkerhet at en bestemt person er drikkfeldig.
27.Barneombudet går inn for at barn skal ha krav på anonymitet fra presse og offentlighet når de skriver brev til ombudet.
28.Calle B. (foretrakk delvis anonymitet) ble kjørt i barnevogn av venninnene Ninni W. og Katrine Nilsen.
29.Da de to for et par år siden beseglet samlivet ved å skaffe seg de nødvendige papirer og feiret begivenheten med et cruise ombord i S / S" Norway", kom de hjem fra det de trodde var den totale anonymitet til omtale av begivenheten i morgenutgavens lørdagskulisser.
30.Da kan man lettest tilgodese viktige faktorer, som sædgivers anonymitet.
Your last searches