Norwegian-Spanish translation of anskrik

Translation of the word anskrik from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anskrik in Spanish

anskrik
allmenn? anskrik
Synonyms for anskrik
Similar words

 
 

More examples
1.De lurer på hvorfor hennes venn ikke gjorde anskrik allerede lørdag, da hun ikke dukket opp ?
2.Den ukjente mannen forsvant uten å gjøre henne noe, efter at hun hadde gjort anskrik.
3.Efter de siste dagers hendelser i Treholtsaken vil jeg ikke gjøre anskrik hvis det blir avdekket at min telefon er blitt avlyttet under efterforskningen.
4.Da 17åringen gjorde anskrik, forsvant han i full fart ned stigen.
5.Det var til å begynne med vanskelig å vekke myndighetenes interesse, men i 1923 ble det registrert urovekkende tegn til destruksjon av Osebergskipets treverk, og Brøgger gjorde anskrik.
6.Ekspeditøren fikk beskjed om å holde seg i ro i ti minutter før han eventuelt gjorde anskrik.
7.Far sørger for å fjerne alle spor uten å gjøre noe anskrik.
8.Gutten gjorde anskrik, og rektor forteller at han hørte ropene og løp til.
9.Hun gjorde anskrik og tiltalte slapp taket, hoppet inn i bilen og forsvant fra åstedet.
10.Hun gjorde kraftig anskrik, og tiltalte slapp piken før hun led noen fysisk overlast, fordi han fryktet at noen hørte ropene.
11.Hvis han gjorde anskrik, ville det komme til å koste ham livet, var den siste beskjed 26åringen fikk.
12.Mannen gjorde anskrik om hjelp, og gikk under ved 11.00tiden utenfor Sjøstrand Bad i Asker.
13.Overfallsmannen ble trolig skremt da kvinnen gjorde anskrik.
14.STORTINGSMELDINGENS intensjoner om bedre ressursutnyttelse har fått opposisjonen til å gjøre anskrik.
15.Under Nordisk Råd var det Olof Palme som gjorde anskrik, på bakgrunn av sjokkrapporter om skader på skogen i SydSverige.
16.kontoret gjorde anskrik om alle sine restansesaker.
17.En stor del av politifolkene er blitt utsatt for vold i tjenesten, og det er naturlig med et slikt anskrik overfor myndighetene.
18.Det dreier seg om 200 millioner kroner, og sivilarbeidernes organisasjon har i den anledning gjort anskrik.
19.Kvinnen forsøkte å gjøre anskrik, men forgjeves.
20.Mange har sett manglene og gjort anskrik som har bidratt til å få gjennomført enkelte forandringer og forbedringer.
21.Noen av beboerne har forsøkt å gjøre anskrik.
22.Og da styrker fra SWAPOgeriljaen (frigjøringsfronten i Namibia) nylig angrep en sydafrikansk nærbase i det nordlige Namibia, ble den tradisjonelle forfølgelsen inn i Angola avblåst - formodentlig for å unngå ytterligere internasjonale anskrik.
23.Overgrepet skjedde i et lite skogholt i nærheten av institusjonen, men på grunn av anskrik fra den ene av pikene fikk ikke mannen fullført sine overgrep.
Your last searches