Norwegian-Spanish translation of anspore

Translation of the word anspore from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anspore in Spanish

anspore
tilskyndeverb espuela, impeler, incitar
Synonyms for anspore
More examples
1.Absolutt positivt er reaksjoner som eventuelt kan anspore til bedre løsninger.
2.Ved å heve beløpene vil dette også anspore avisene til å ta hensyn til at man opptrer under ansvar, sier Mæland.
3.Det annet er at de må anspore oss til å oppføre oss fornuftig, slik at det som lønner seg for den enkelte å gjøre, også er bra for samfunnet.
4.Disse bøkene kan ikke presenteres for norsk ungdom anno 1984 dersom meningen skal være å anspore til lesning.
5.Han mener damen kan anspore oss andre til å gjøre livet lysere for hverandre.
6.Hvordan kan kort og sporadisk skolegang anspore til så stor egeninnsats ?
7.Likevel tror hun at innholdet kan anspore barn som leser boken til å tenke videre selv.
8.På den annen side skal aktivering egentlig oppleves ubehangelig fordi den skal anspore oss til å opparbeide mestring i en situasjon.
9.Regjeringen forventet åpenbart en hard og rask krig som ville frata ayatollah Khomeiny motet til å anspore til uro mot president Saddam Hussein blant Iraks sjiitmuslimske majoritet.
10.Samtidig må vi anspore til diskusjon om hva vi ønsker og hva vi vil på dette området.
11.Senteret skal også anspore til øket industrielt og teknologisk samarbeide mellom Norge og VestTyskland.
12.Videre sa han at et av de viktigste virkemidlene til å anspore til energiøkonomiserende tiltak er å øke strømprisen til et nivå mer i pakt med hva det koster å bygge ut ny kraft.
13.Det at det har lykkes meg å bryte en barriére, vil ganske sikkert anspore andre kvinner til å yde enda litt mer.
14.Det ble også understreket at forsikringspremiene kan redusres ved forbedringer av arbeidsmijøet, noe man mener vil anspore bedriftene til å ta vernearbeidet alvorlig.
15.Det er bare å anspore dem på best mulig vis, sier Storhaug.
16.Dette opplegg til en valgthriller lot ikke til å anspore til oppmøte fire måneder før stortingsvalget.
17.Fred. Olsen og NSF håper å anspore barn og ungdom til mer lek på ski og at skiathlom vil skape større allsidighet.
18.Kort sagt : belønningssystemene, både i bedriftene internt, bedriftene imellom og i den offentlige politikk må hele tiden ha for øye at de skal anspore til omstillinger som sikrer sysselsettingen og skaper utviklende arbeidsplasser i solidariske miljøer.
19.Men batteriet må stå til konstant ladning - først og fremst ved planmessig bruk av kulturelle elitetropper som kan anspore.
20.Nå prøver vi å møte tøffe nasjoner, for å oppdage egne begrensninger og for å anspore spillerne til å trene mer, sier Bertil Andersen.
21.Redaktøren mente at det hadde skjedd en positiv presseetisk utvikling på dette felt efter krigen, men at det i den senere tid var kommet inn elementer som burde anspore til øket aktsomhet.
Similar words

 
 

anspore as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ansporeansporendeansporet
Indikative
1. Present
jegansporer
duansporer
hanansporer
viansporer
dereansporer
deansporer
8. Perfect
jeghar ansporet
duhar ansporet
hanhar ansporet
vihar ansporet
derehar ansporet
dehar ansporet
2. Imperfect
jegansporet
duansporet
hanansporet
viansporet
dereansporet
deansporet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ansporet
duhadde ansporet
hanhadde ansporet
vihadde ansporet
derehadde ansporet
dehadde ansporet
4a. Future
jegvil/skal anspore
duvil/skal anspore
hanvil/skal anspore
vivil/skal anspore
derevil/skal anspore
devil/skal anspore
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ansporet
duvil/skal ha ansporet
hanvil/skal ha ansporet
vivil/skal ha ansporet
derevil/skal ha ansporet
devil/skal ha ansporet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anspore
duville/skulle anspore
hanville/skulle anspore
viville/skulle anspore
dereville/skulle anspore
deville/skulle anspore
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ansporet
duville/skulle ha ansporet
hanville/skulle ha ansporet
viville/skulle ha ansporet
dereville/skulle ha ansporet
deville/skulle ha ansporet
Imperative
Affirmative
duanspor
viLa oss anspore
dereanspor
Negative
duikke anspor! (anspor ikke)
dereikke anspor! (anspor ikke)
Your last searches