Norwegian-Spanish translation of anvendelig

Translation of the word anvendelig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anvendelig in Spanish

anvendelig
allmenn? aplicables
Synonyms for anvendelig
Similar words

 
 

More examples
1.De to tok kona med seg da vi flyttet sammen, sier Lasse, som mener at hans klassiske lærerutdannelse ikke er særlig anvendelig i pop og rock.
2.Her kan man, som man vil skjønne, ikke skrive tørt nok for å nå frem til en juridisk sannhet, altså en tilstand som ikke pleier å være anvendelig når et menneske tenker på et avkledd vesen av motsatt kjønn.
3.Informasjonsbehandling innenfor bedriftenes vegger blir stadig viktigere i takt med de teknologiske fremskritt som gjør data og kommunikasjonsutstyr billigere og mer anvendelig.
4.Den er jordnær og åpenbart anvendelig for nordkoreanerne.
5.Den norske delegasjonens konklusjon overfor Aftenposten er ellers at dette har vært en god og faglig konferanse og at sluttkommunikeet vil få en lett og journalistisk form som folk flest vil forstå, hvilket vil gjøre det såkalte gjennomføringsdokumentet langt bedre og praktisk anvendelig i de enkelte lands nasjonale lovgivning.
6.Den store nedfellbare bakluken - efter modell fra Hercules, samt den enkle ominnredning fra passasjer til godstransport, eventuelt i kombinasjon, gjør flyet anvendelig.
7.Den styrende hovedretningslinje må være mot et moderne generelt anvendelig vernepliktsforsvar.
8.Det besynderligste ved disse ustanselige portrettene av Peer, det er at selveste Ibsen mente at han hadde skrevet et utpreget lesestykke, neppe anvendelig til scenebruk.
9.Det er ikke bare meget stort det er også anvendelig.
10.Det fører til skader på treet som gjør at selve virket senere blir mindre anvendelig og derved mindre verdt.
11.Drønnen og hans entusiastiske medarbeidere blandet litt grønt, litt rosa og mange andre farver i en stor tank, og ut kom en sterk, men anvendelig gulfarve, som kunne strykes på verkstedsbygningene.
12.En klotang som denne er vel anvendelig.
13.Favus er anvendelig på alle områder for å hindre at brann utvkler seg, men personlig har jeg tro på at det vil bli mest benyttet for å sikre bærende stålonstruksjoner i alle former for bygg, sier SkaarPedersen.
14.Friske, norske hermetiske erter er en svært anvendelig grønnsak som egner seg til en rekke retter.
15.Grunnlinjen vil som en del av en indre sentrumsring bli så anvendelig for trafikantene at vi kan bringe trafikken vekk fra de områdene vi ønsker å ha bilfrie.
16.Han er ellers en meget anvendelig spiller.
17.Himles arbeidskapasitet har gjort ham langt mer anvendelig enn de fleste.
18.I forbindelse med privatbolig anbefales såkalte ABEslukkere, som er anvendelig for alle typer branner som kan oppstå i et hjem og kun veier en 56 kilo.
19.I høst arrangeres for første gang økonomidagene i NordNorge, en konferanse som skal gi impulser fra næringslivet til det økonomiske fagmiljø i landsdelen, og samtidig bringe forskningsresultater og anvendelig teori tilbake til næringslivet.
20.I sannhet en anvendelig sønn !
21.Ifølge dette panelet er det nemlig ingen grenser for hvor anvendelig dette energitilskuddet kan være.
22.Innvandrere, blant annet fra Pakistan, bruker ofte mye eggfrukt, og efterhvert har også enkelte norske matinteresserte oppdaget denne frukten som i virkeligheten er svært anvendelig.
23.Jus er et anvendelig faggrunnlag i vår skiftende tid, og vårt sprengte juridiske fakultet har øyensynlig - og vi mener med rette - et godt renomme, sa rektor Bjarne A. Waaler.
24.Kai Bråthen f.eks. er en meget anvendelig stopper, og en kar som Vetle Andersen vil aldri dumme seg ut i noen kamp.
25.Kontrabassen blir gjerne betraktet som et lite anvendelig soloinstrument.
26.Maktmennesket er historiens kjendis, og selv om Machiavelli skrev en anvendelig bruksanvisning i sin" Fyrsten", finnes det mange som har klart å slå seg gjennom uten hans resept.
27.Maskinelt utstyr har gjort sitt inntog og Bogen regner med at det ihvertfall går 100 000 kroner med for å kjøpe anvendelig utstyr i tillegg til omkostningene ved å få brukbare lokaler.
28.Meget anvendelig spiller med internasjonalt snitt når han er i form.
29.Men eftersom han var arrestert før han fikk chanse til å reagere på vedtaket om å tilbakekalle oppholdstillatelsen, er den siterte lovbestemmelsen neppe anvendelig på ham.
30.Men god er den, og anvendelig til temmelig mye.
Your last searches