Norwegian-Spanish translation of arabisk

Translation of the word arabisk from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arabisk in Spanish

arabisk
allmennadjective árabe
Similar words

 
 

Wiki
Arabisk har flere betydninger. Arabisk (????? ??????, al-lu?atu l-?arabiya (klassisk arabisk utt.), eller ???????, al-?arabiya, eller enklere nok ????, ?arab? på standard arabisk eller selv ?arb?) er et av verdens mest utbredte språk. Rundt 300 millioner har arabisk som morsmål.

More examples
1.Arabisk statsreligion", 1976, som riktignok ikke behandler forholdene i Pakistan, men som gir en innføring i statsforhold der Koranen regulerer samfunnet.
2.Det er ikke arabisk terrorisme som er noen trusel mot det israelske samfunn - men våre egne terrorister", skrev en av Israels fremste utenrikskorrespondenter, Menahem Horovitz i Jerusalem Post nylig.
3.Hverken rød eller arabisk !
4.Mannen med mustasjene" synes det er en tillitserklæring at han på denne måten har fått et akseptert varemerke når han ferdes i MidtØsten, andre arabisk talende land eller de mange afrikanske land han er velkjent i.
5.Like efter avsløringen av den jødiske terroristorganisasjonen som opererte på Vestbredden, ble jeg oppsøkt av en arabisk venn som sa at" Nå står vi likt.
6.Like før jeg reiste fra Israel i forrige uke, hadde jeg forøvrig besøk av en arabisk delegasjon fra Betlehem under ledelse av borgermester Elias Freij, forteller Yaron.
7.Vi må ha en høyde til kibbutzen og en arabisk landsby like i nærheten.
8.AlHamdu lillah er arabisk for" lovet være Gud".
9.Ali begynte tidligere iår og har ikke noe arabisk sproggrunnlag hjemme.
10.Alt jeg gjør er for ham..., sa gullvinneren, som mente det ikke har vært noe problem for henne personlig å være kvinnelig idrettsutøver i et arabisk land.
11.Alt sto på arabisk, det kunne like så gjerne ha vært min egen dødsdom.
12.Arabisk er forskjellig i ulike land og innen landene.
13.Arabisk presse, deriblant flere regjeringskontrollerte aviser, hevdet at det uklare valgresultatet er et tilbakeslag for freden.
14.Arabisk skrift angir oljesøl (nederst) og røyk.
15.Attentatmannen, en asiatisk eller arabisk utseende motorsyklist på ca. tredve år, kom seg unna.
16.Bibelselskapene i disse områder har et meget nært og levende samarbeide som nu blant annet har resultert i en ny oversettelse av Det nye testamentet til arabisk" hverdagsprog", med et mulig marked på 100 millioner mennesker (!) i MidtØsten og NordAfrike.
17.Blant de sprog i MidtØsten hvor man fremdeles mangler bibeloversettelse er tyrkisk, armensk og arabisk, opplyser pastor Samuel Yeghnazar, MidtØstensekretær ved De forente bibelselskapenes Europakontor i London.
18.Bønnen sier hun på arabisk fulg av faste bevegelser.
19.De fire dominerende sprog er urdu, arabisk, tyrkisk og vietnamesisk.
20.De tiltalte skal også ha satt fyr på en annen buss med arabere i nærheten av Hebron og kastet brannbomber inn i kontorene til en arabisk avis i ØstJerusalem.
21.De to er i ferd med å bygge opp et bredt arabisk kontaktnett, som utvilsomt vil komme norske kunstnere til gode.
22.De tre kaprerne, som alle snakket arabisk, kapret det franske Boeing 737flyet på en tur mellom Frankfurt og Paris tirsdag.
23.Den ene bygger klart på en arabisk tradisjon, med dype røtter i det førislamske samfunn.
24.Den oljen man fikk opp på boreplattformen" West Vanguard", er noe tyngre enn oljen fra Nordsjøfelter som Statfjord og Ekofisk, og tilsvarer omtrent det som betegnes som lett arabisk råolje.
25.Dernest tok kong Hussein en politisk risiko ved å arbeide for en arabisk forsoning med Egypt, som ble utstøtt av Den arabiske liga efter fredsavtalen med Israel for fem år siden.
26.Det blir også budt frem åtte engelske tallerkener i sølv, mye dansk porselen, ekte persiske og kinesiske tepper, et arabisk belagt med ekte gull, og flere malerier, melder Lillehammer Tilskuer.
27.Det er bare begynnelsen, konstaterer en arabisk diplomat i Kuwait.
28.Det er dette siste problemet som har den klareste sammenhengen med gulfkrigen, som utkjempes mellom et sunnimuslimsk, arabisk regime i Bagdad og et shiamuslimsk, iransk regime i Teheran.
29.Det er ekte arabisk couscons vi får - noen kjøttbiter i en sterkt krydret saus, servert sammen med en solid hirsestappe.
30.Det er ennå ikke helt på det rene hvem kaprerne er, men de frigitte gislene opplyser at de snakket arabisk med libanesisk tonefall.
Your last searches