Norwegian-Spanish translation of avdød

Translation of the word avdød from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avdød in Spanish

avdød
personadjective difunto, fallecido, muerto
  dødadjective difunto, fallecido
Synonyms for avdød
Derived terms of avdød
Similar words

 
 

More examples
1.I årets bok har du skrevet om en avdød sambygding ?
2.Jeg bryter mitt løfte til en avdød venn, men jeg ser det er best jeg forteller alt.
3.Agder lagmannsrett starter idag i Skien behandlingen av en erstatningssak mot Telemark fylkeskommune efter at en nå avdød pasient ved Gjerpen alders og sykehjem frem til 1980 ble svindlet for nærmere 100 000 kroner under sitt opphold på hjemmet.
4.Da repliserte en annen at for ham ville det stå tidligere utvalgsmedlem, nå avdød.
5.Det dreier seg om en avdød 72 år gammel uteligger, Edward McKenzie, som ble kalt Diogenes fordi han i likhet med en gresk kollega av samme navn (ca. 400ca.
6.Dette gravportrettet av en avdød kvinne er fra Egypt omkring år 200 efter Kristi fødsel.
7.En annen betydelig avdød kunstner, Ruth Smith (191358), malte øyer og sjø med en lys, litt tørr, men fint samstemt farve i god formal orden.
8.En nå avdød bekjent av disponenten ønsket et lån, og kom med forslag om hvordan de begge kunne skaffe penger, sa aktor.
9.For øyeblikket er det" nylig avdød idrettsmann" som opptar dem mest.
10.Ingen efterlatte skal bli overrasket av kjemperegninger som kan drive dem fra både gård og grunn fordi en avdød slektning er gitt en unødig pompøs gravferd.
11.Jeg kommer til å tenke på en norsk toppspiller, forlengst avdød, som ble satt på 2. bord på vårt landslag, bak sin fremste rival.
12.Nå spørs det om Bhindranwale vil få flere tilhengere som avdød martyr enn han hadde i levende live.
13.Og kanskje, bare kanskje, hadde en forlengst avdød sorenskriver Hielm virkelig glemt å undersøke omstendighetene omkring den" biergede bierk wrage wed" som han kjøpte av en toller fra Flekkefjord.
14.På det neste bildet ser vi en avdød farao til venstre, og til høyre en gudinne som skjenker ham udødeligheten ved å holde ankh for hans nese.
15.Vitner skal også ha sett 38åringen i området hvor avdød bodde.
16.Å du min dyre reisekamerat, du mitt følge gjennom mange år, jeg blir sentimental på en nedstemmende måte, jeg drikker rose i voldsomme svelg han ligger aldeles avdød mellom en vannrenne og en murvegg.
17.Avdød forfører, undrer hun, og har lest en smule feil.
18.Synes De det er forståelig at man reagerer på at en seriøs, og ikke minst avdød, vitenskapsmann blir uthengt på den måten ?
19.Albert Finneys rolle som hvit forsvarer for en avdød torturert svart er en balansegang mellom kravet om at sannheten skal frem og det faktum at advokatstanden som sådan er en del av undertrykkelsessystemet.
20.Annonsen viser bilde av en avdød på en båre.
21.Dessuten ønsker partiet å bedre ugifte samboeres rettigheter til arv efter avdød samboer på linje med ektefellers rettigheter.
22.Det var den 29. mars i år at en slektning av en avdød pasient anmeldte Romsås sykehjem for underslag av pasientens penger.
23.Det var en ledende, nå avdød, medarbeider i avisens vedlikeholdsavdeling som hver gang henvendte seg til firmaet når man ønsket fakturaene tekstet på en spesiell måte.
24.Efter japansk skikk må man ha noe, om så bare litt aske eller et ben av en avdød, å legge i graven.
25.Fem jøder fra Norge hadde klart å unngå å bli sendt på en dødsmarsj derfra (en av dem ved å" dø offisielt", dvs. bytte sin identitet med en avdød tsjekkisk fange.
26.Ikke dermed sagt at Talking Heads er en forlengst avdød klisjé.
27.Knuts nærmeste slektning er datter av en avdød kusine.
28.Men hun var så ung at det snarere var en foreldregrav enn en avdød ektemanns hun skjøttet.
29.Måten det er skjedd på påkaller erindringer om en nu avdød amerikansk senator, Joseph McCarthy.
30.Og hvilken rettsstilling ville et barn få hvis det ble født efter inseminasjon av dypfrossen sæd fra en senere avdød mann ?
Your last searches