Norwegian-Spanish translation of avføde

Translation of the word avføde from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avføde in Spanish

avføde
opphav tilverb fomentar
More examples
1.Det er en grunnleggende svakhet, en unnfallenhet som kan avføde såvel lede som bolsjevisme ; jeg vedgår det på flekken !
2.Men om innsikten vil avføde et resultat, det vil si en enighet om grensetrekning, avhenger mer av den politiske vilje i Moskva enn av delegasjonsdeltagernes innsikt i problemene.
3.Næsset mente at det ligger store industripotensialer i ideene som efterhvert vil avføde interessante ting, bl.a. i høyteknologi.
4.Over et restaurantbord kan det skje så mangt - f.eks. kan oppholdet avføde en bok.
5.Det er også et forsøk på å avføde kunstnerisk vitalitet i heslige omgivelser.
6.En kulturmønstring av festpillenes klasse har sin vesentligste oppgave i å manifestere et nivå, dokumentere en kvalitet, utprøve et samspill, avføde en inspirasjon.
7.En utålmodighet som kan avføde lettsindige krav om økte offentlige utgifter.
8.For det er farlig, ikke bare for rikets sikkerhet, men også for rettsstaten og demokratiet, om slike saker skal avføde en gryende tvil m.h.t. domstolenes maktpolitiske uavhengighet.
9.Omstendighetene synes imidlertid å avføde et beskjedent utsagn om at" jeg forsøker imidlertid å fungere innenfor delingsrammen så godt jeg kan".
Similar words

 
 

avføde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avfødeavfødendeavfødet
Indikative
1. Present
jegavføder
duavføder
hanavføder
viavføder
dereavføder
deavføder
8. Perfect
jeghar avfødet
duhar avfødet
hanhar avfødet
vihar avfødet
derehar avfødet
dehar avfødet
2. Imperfect
jegavfødet
duavfødet
hanavfødet
viavfødet
dereavfødet
deavfødet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avfødet
duhadde avfødet
hanhadde avfødet
vihadde avfødet
derehadde avfødet
dehadde avfødet
4a. Future
jegvil/skal avføde
duvil/skal avføde
hanvil/skal avføde
vivil/skal avføde
derevil/skal avføde
devil/skal avføde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avfødet
duvil/skal ha avfødet
hanvil/skal ha avfødet
vivil/skal ha avfødet
derevil/skal ha avfødet
devil/skal ha avfødet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avføde
duville/skulle avføde
hanville/skulle avføde
viville/skulle avføde
dereville/skulle avføde
deville/skulle avføde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avfødet
duville/skulle ha avfødet
hanville/skulle ha avfødet
viville/skulle ha avfødet
dereville/skulle ha avfødet
deville/skulle ha avfødet
Imperative
Affirmative
duavfød
viLa oss avføde
dereavfød
Negative
duikke avfød! (avfød ikke)
dereikke avfød! (avfød ikke)
Your last searches