Norwegian-Spanish translation of avløse

Translation of the word avløse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avløse in Spanish

avløse
oppdragverb librar, liberar
  personverb sustituir, reemplazar
Derived terms of avløse
Similar words

 
 

More examples
1.Innenlandske forhold vil gradvis kunne avløse eksportveksten som hovedkilde til produksjonsvekst i industrien.
2.Tiden må nå være inne til å sette i gang seriøse utredninger om et enkelt støttesystem som kan avløse det kompliserte folketrygdsystemet.
3.DEN statskontrollerte fagbevegelse som skulle avløse Solidaritet, har også fått en kjølig mottagelse.
4.De anslag Leif H. Olsen og hans avdeling er kommet frem til for tiden fremover, er at den nedgang som i 1985 eller 1986 vil avløse dagens oppgangskonjunktur, vil være et svakt tilbakeslag.
5.De første bestillingene til britenes Tridentubåter, som skal avløse dagens Polarisflåte, er allerede foretatt.
6.Denne vil avløse den ordning man har i dag med bestemte kvoter for hvert enkelt fartøy.
7.Dermed kan Bryneformannen komme direkte inn på visepresidentplass i styret og eventuelt bli mannen som skal avløse president Eldar Hansen når den dagen opprinner.
8.Det er jobben til Marissa å avløse henne straks hun kommer hjem fra skolen, slik at moren kan komme hjem og få unna husarbeidet.
9.Det nye bladet skal avløse Bedriftsøkonomen, som NSF idag utgir.
10.Det skal med tiden avløse alle gamle, fillete papirkort med det samme identifikasjonsnummer.
11.Det vaktlag som skulle avløse disse, er på plass i Halifax.
12.Et mer skjematisk og standardisert regelverk må avløse det eksisterende, hevder ligningsnevnden.
13.Et politisk helse og sosialstyre skal eventuelt avløse dagens nevndstruktur.
14.For Vestre Haugen skal avløse kommunens kjøp av dyrere senger i utenbys institusjoner som eies og drives av andre.
15.For noen år siden så det ut til at kaffe skulle avløse te som britenes favorittforfriskning, men denne tendensen har snudd seg.
16.Han har de siste årene i forsvarsdepartementet deltatt i utviklingen av marinens nye kommunikasjonssatellitt, Skunet IV, som skal avløse den eldre og umoderne Skunet IIsatellitt.
17.Her samles de spredte konstruktive bemerkninger i prisavhandlingen - om moraliteten som skal erstatte instinktet, rettferdigheten som skal avløse volden, loven som skal sikre likheten - og utarbeides til en teori om samfunnet.
18.Hjemmebakst synes å avløse kjøpebrød og omvendt, eftersom forbrukerne får behov for variasjon.
19.Hvis evne til konvensjonell krigføring skal avløse atomstrategien, vil det også kreve bedre regionale balanseforhold.
20.I departementets proposisjon til lov om realskoler og gymnasier av 12. juni 1964 ble det foreslått at" studenteksamen" skulle avløse benevnelsen examen artium (jfr. svensk og dansk).
21.I løpet av morgentimene, ankom 60 mann fra Skyte og Vinterskolen på Terningmoen for å avløse de lokale frivillige som da hadde strevd hele natten.
22.Integrerte kretser er i ferd med å avløse oljefatet som et symbol på makt, og det foregår en teknologisk og næringspolitisk kapprustning i den industrialiserte verden for å skape grunnlag for nye industrier, mener forskerne, som tar til orde for at Norge som nasjon må satse sterkere allerede nå hvis landet vil utvikle en internasjonalt konkurransedyktig elektronikkindustri videre.
23.Kirkemøtet vil avløse det nåværende bispedømmerådenes fellesmøte.
24.Kjøpmenn og Underhusmedlemmer, forbruker og pensjonisttalsmenn fnyser av beslutningen, og lover en hard kamp før pundmynten kan avløse seddelen.
25.Loven tar sikte på å avløse håndverksloven.
26.Makthaverne i Moskva setter sin lit til at" en svak" Mondale skal avløse" den tøffe forhandler" Ronald Reagan.
27.Mannskaper fra Skyte og Vinterskolen på Elverum kom i morgentimene til brannområdet og kunne avløse de utslitte frivillige som hadde fått ilden under kontroll efter iherdig innsats gjennom eftermiddagen og natten (øverst).
28.Med skulder og håndflate som eneste støtte svinger han underkroppen om sin egen akse, kaster seg rundt og lar den ene akrobatiske øvelsen avløse den andre i et forrykende tempo.
29.Men de siste signaler tyder på at en noe sterkere vekst i de private investeringer og i forbruket i løpet av 1984 kan avløse efterspørselen fra utlandet som den viktigste drivkraft bak konjunkturutviklingen.
30.Noe ganske annet er å finne frem til et system som kan avløse de ordninger vi idag har, og som også kan ivareta alle vesentlige hensyn.
Your last searches