Norwegian-Spanish translation of avløser

Translation of the word avløser from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avløser in Spanish

avløser
allmenn? sustituir
Anagrams of avløser
Similar words

 
 

Wiki
Avløser er et yrke innen landbruket. Som avløser tar man over arbeidet på en gård slik at bonden kan få ferie og fritid, eller hjelp nå de er syke. Avløseren skal etter god opplæring, ha ansvaret for det daglige stellet på gården: - melking - foring - traktorkjøring - skogsarbeid - forefallende arbeid Avløserne er normalt ansatt i avløserlagene, og avløserlaget har ansvar for utlønning og personalbehandling.

More examples
1.Man skal huske at når Norvik igjen overtar efter Benkow, avløser han en formann som på ingen måte har vært mislykket.
2.(Samuel Rachlin) Det var dyster stemning på Tagankateatret i Moskva forrige uke da den nye sjefregissøren Anatolij Efros ble presentert for medarbeiderne som avløser for teatrets grunnlegger og leder gjennom de 20 år det har eksistert, Jurij Ljubimov.
3.I avslaget jeg har fått fra Sjøforsvarets skolesenter i Bergen, KNM" Tordenskiold", heter det at det på grunn av innskrenkninger i rekruttkontingentene for de to første inntakene iår, ikke er mulig å fremskaffe en avløser for meg, sier han.
4.Asbøll som tidligere var nestformann i bedriftsforsamlingen, avløser banksjef Gunner Hellesen, Haugesund.
5.Austad og promilleballongens avløser har jeg full oversikt over, men jeg får helt kolafoppen over hurtigplateselgeren og denne billedhuggerinnen, medgir Sissi, som har funnet tiden inne til å anvende sitt organisasjonstalent.
6.Ceccato avløser selskapets nåværende dirigent, Karsten Andersen, som gjennom 20 år også har vært Harmoniens kunstneriske leder.
7.De avløser henholdsvis Kåre D. Nielsen og Lars Aarvig, som fratrer som viseadministrerende direktører i løpet av første halvår 1985 i henhold til den aldersgrense som gjelder for disse stillinger.
8.Den avløser meslingvaksine og vaksine mot røde hunder, som tidligere har vært gitt hver for seg.
9.Det blir mer absurd danseteater, hvor innfallende avløser hverandre skiftende som i en drøm.
10.Det er livfulle drømmer med absurde innslag, der forskjellige episoder ofte avløser hverandre uten noen logisk sammenheng.
11.Det trådte i kraft 1. juli og avløser det to år gamle rundskrivet fra Høyres Wenche Frogn Sellæg.
12.Djuranovic, som er fra Montenegro, avløser nå kroaten Mika Spiljak.
13.For her suser det i saftige opptrinn, andre verdensoppfatninger enn den offisielle slippes inn på scenen til beskuelse, ekspresjonisme avløser surrealisme, det virker noen ganger som om det går på livet løs.
14.Forfatteren har lånt virkemidler fra den muntlige beretning, det er en fabelroman vi leser, der overdrivelser og usannsynlige begivenheter avløser hverandre, og den grusomme sannhet åpenbares i leserens eget sinn.
15.Generalløytnant Ingebrigtsen avløser general Fredrik BullHansen, som nylig er utnevnt til ny forsvarssjef.
16.Granviken avløser da generalløytnant Rolv Eios, som flytter til Brussel som sjef for militærmisjonen ved NATOhovedkvarteret og representant i Atlanterhavspaktens komite av militære representanter.
17.Gro Harlem Brundtland sa at ingenting undergraver velferden mer enn økede trygdeubetalinger, lavere skatteinntekter og nedskjæringer på offentlige budsjetter som avløser og forsterker hverandre i en evig karusell.
18.Han avløser Egil Ingebrigtsen, som er gitt midlertidig grad av generalløytnant og blir sjef for Den multinasjonale fredsstyrken i Sinai.
19.Han avløser Erling Storrusten ved årsskiftet.
20.Han avløser Kåre Johannessen, som har tiltrådt stillingen som forbundets generalsekretær.
21.Han avløser Nasjonalpartiets Sir Robert Muldoon, som har sittet som regjeringssjef i ni år.
22.Han avløser kaptein Svein Grimholt (NSF), som frasa seg gjenvalg.
23.Han kan velges for hele kommende periode, men det er ventet at det vil velges en efterfølger som avløser ham om to år.
24.Heldigvis skal han fortsette som avløser hvis noen for eksempel blir syke.
25.Her avløser han 15. juni den nye stabssjefen i FO.
26.Hun avløser generalsekretær Arne Husveg i Norges Blindeforbund som har vært organisasjonens dynamiske leder de siste årene.
27.Hun avløser professor dr. juris. Torkel Opsahl som har vært norsk medlem siden 1970.
28.Hver tredje eller fjerde dag avløser fangene hverandre i den vedvarende protesten mot behandlingene i fengslene.
29.I Brussel avløser Eios generalmajor Ole Miøen, som stilles til disposisjon for Generalinspektøren for Hæren.
30.Ingebrigtsen har fått midlertidig generalløytnants grad fra 1. mars og avløser general Fr. V. BullHansen som sjef for den multinasjonale styrken i Sinai.
Your last searches