Norwegian-Spanish translation of avsky

Translation of the word avsky from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avsky in Spanish

avsky
følelsenoun odio [m]
  følelsernoun repugnancia [f], asco [m], aversión [f], abominación [f], horror [m], repulsión [f]
  følelsesmessig tilstandverb odiar
  følelserverb detestar, aborrecer, abominar, odiar
  forakteverb desdeñar, despreciar, desechar
Synonyms for avsky
Derived terms of avsky
More examples
1.Gjennom denne loven uttrykker vi vår avsky for apartheidregimet, sier Hellström.
2.Gjennom punktdemonstrasjoner - i løpet av et par døgn efter at voldtekter blir anmeldt - kommer vi i tiden fremover til å vise vår avsky og protest mot slike handlinger, opplyser Hilde Harbo.
3.Jeg ser med avsky på den vold Pinochetregimet benytter til å knuse den lovlige opposisjonen i landet, erklærte Kennedy.
4.Vi reagerer med avsky og forferdelse på at skipets besetning ble utsatt for mishandling, og at matros Bjørn Pedersen ble mishandlet til døde av representanter for libyske myndigheter under oppholdet i Tripoli i mai, uttaler Norsk Styrmandsforening.
5.Vi ser med avsky på de gassangrepene Sovjet nå fører i Afghanistan, sa Marga van der Wal fra Afghanistankomiteen.
6.Vi vil vise vår samlede avsky mot spredning av rasistisk materiale på skolen, sier elevrådformann Kjell Halvorsen (t.v.) og nestformann Jarle Pedersen.
7.Vi ønsker å markere vår dype avsky for voldtekt, og samtidig sympati med offeret, sier Marie Smith Solbakken til Aftenposten.
8.ALLE vi som er rystet og sjokkert over motivene bak eksplosjonen i Brighton, deler våre britiske venners avsky for og forskrekkelse over IRA.
9.Avsky og buuuurop hagler til tider, dette blir straks besvart med demonstrativ applaus av motparten, en slags lydelig duell som på fotballbanenes tribuner.
10.Avsky og forferdelse stod å lese i ansiktene til medlemmene av Stortingets justiskomite da de igår så filmer om videovold.
11.Avsky og vemmelse i kjølvannet som medførte at man ikke frivillig oppsøkte en tannlege i voksen alder - før man måtte...
12.Bevare oss fra et slikt regime som man bare må føle avsky for, eller hva mener våre hjemlige Moskvatro kommunister ?
13.Bojer sa videre at en voldtatt kvinne ikke har noen skyld i det som er hendt, og at gårsdagens demonstrasjon, foruten å skulle markere avsky mot voldtekt, også skulle markere solidaritet med voldtatte medsøstre.
14.Både i Bologna, Roma, Napoli og Brescia ble det i julen holdt avsky og protestdemonstrasjoner.
15.Bøddelen viser sin avsky for alt klovnen står for, men lar ham likevel få lov til å holde sitt show.
16.Da får det vi ser, sette ubevisste reaksjoner i gang i oss, påvirke oss og bruke oss uten at vi har muligheter til å gjøre motstand - på annen måte enn kanskje å lukke øynene eller snu oss bort i oppgitthet, fortvilelse eller avsky.
17.De sovjetiske gjestene bør få lære at krigen blir sett på med avsky og redsel i Norge.
18.Den makabre" sirkusforestillingen" som fant sted efter at Vegårsheiulven var skutt, har møtt avsky over det ganske land, og det også blant folk som synes det var riktig å avlive denne bestemte ulven.
19.Den nederlandske regjering ga uttrykk for sin" avsky" over hva den betegnet som det" feige drapet".
20.Det sistnevnte er vel det som vekker størst avsky.
21.Det var bred enighet om å vise avsky for apartheidpolitikken, men Høyres og Fremskrittspartiets representanter samt ordføreren tok sterk avstand fra at bystyret skulle foreta forhastede vedtak man ikke ante konsekvensen av.
22.Dette virker jo ganske uforståelig, men la ikke den avsky vi måtte føle mot en så umenneskelig regjering, hindre den giverglede som har inspirert det norske folk i viljen til å hjelpe dette ulykkelige folk.
23.Disse tar igjen kontakt med venner og bekjente, og møter opp foran Tinghuset for å markere sin avsky mot forbrytelsen.
24.En stor del av verdenssamfunnet er samstemmig i sin avsky, selv de håndfaste handlinger lar vente på seg.
25.Euwe følte dyp avsky for nazisystemet, ikke minst efter at Nederlands nest sterkeste spiller på den tiden, Salo Landau, som var jøde, ble sendt til en konsentrasjonsleir i Polen og omkom der.
26.Flere av dem Aftenposten kommer i kontakt med, ga uoppfordret uttrykk for avsky og fortvilelse.
27.Fremmøte av begge kjønn og i alle aldre ville på denne måten vise sin avsky mot helgens voldtekter og voldtektsforsøk, og sin solidaritet med voldtatte kvinner.
28.Generalforsamlingen vedtok lørdag enstemmig å fordømme Guatemalaregimets forfølgelse av indianere og uttaler avsky for de folkemord som skjer i landet.
29.Han kjente avsky når han kom i nærheten av slike fenomener.
30.Han sa at mange CIAansatte er av den oppfatning at den avsky som CIAs engasjement i mineleggingen av nicaraguanske havner har utløst, vil føre til at tilleggsbevilgningen ikke blir vedtatt.
Similar words

 
 

avsky as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avskyavskyendeavskydd
Indikative
1. Present
jegavskyr
duavskyr
hanavskyr
viavskyr
dereavskyr
deavskyr
8. Perfect
jeghar avskydd
duhar avskydd
hanhar avskydd
vihar avskydd
derehar avskydd
dehar avskydd
2. Imperfect
jegavskydde
duavskydde
hanavskydde
viavskydde
dereavskydde
deavskydde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avskydd
duhadde avskydd
hanhadde avskydd
vihadde avskydd
derehadde avskydd
dehadde avskydd
4a. Future
jegvil/skal avsky
duvil/skal avsky
hanvil/skal avsky
vivil/skal avsky
derevil/skal avsky
devil/skal avsky
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avskydd
duvil/skal ha avskydd
hanvil/skal ha avskydd
vivil/skal ha avskydd
derevil/skal ha avskydd
devil/skal ha avskydd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avsky
duville/skulle avsky
hanville/skulle avsky
viville/skulle avsky
dereville/skulle avsky
deville/skulle avsky
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avskydd
duville/skulle ha avskydd
hanville/skulle ha avskydd
viville/skulle ha avskydd
dereville/skulle ha avskydd
deville/skulle ha avskydd
Imperative
Affirmative
duavsky
viLa oss avsky
dereavsky
Negative
duikke avsky! (avsky ikke)
dereikke avsky! (avsky ikke)
Your last searches