Norwegian-Spanish translation of bærebjelke

Translation of the word bærebjelke from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bærebjelke in Spanish

bærebjelke
konstruksjonnoun viga [f]
Synonyms for bærebjelke
Similar words

 
 

More examples
1.Borgernes rettssikkerhet er en bærebjelke i vårt demokrati.
2.EIENDOMSRETTEN er en bærebjelke i rettssamfunnet - og den ble systematisk uthulet opp gjennom 1970årene.
3.Men Toft holder fast på det han alltid har sagt, at kystfiskeflåten er hovedelementet i fiskerinæringen og en bærebjelke for bosettingen langs norskekysten.
4.P. O. Sundman har så ubetinget rett i at nettopp mangfoldet er en bærebjelke i den nordiske kulturbakgrunnen.
5.De har tidligere hevdet at pengebeviset er aktoratets bærebjelke i bevisføringen.
6.Med distriktskontorene som bærebjelke har P2 en enestående chanse til å bli en desentralisert riksdekkende kanal, sier Pihlstrøm.
7.DENNE private innsats er med rette blitt betegnet som en bærebjelke i den samlede helse og pleieomsorg i vårt land.
8.De anslagsvis 30 000 årsverk som hvert år nedlegges i stell av slektninger, er en bærebjelke i vårt samlede omsorgsarbeide, slik Senterpartiets formann, Johan J. Jakobsen, påpekte i Lillehammer igår.
9.Derfor er det både overbygning og bærebjelke i peruanerer Mario Vargas Llosas siste roman," Historia de May ta", som kom ifjor høst.
10.Derfor er redusert prisstigning en bærebjelke i Regjeringens økonomiske politikk.
11.Det har vært vanskelige år for teatersjefen og hans stab - men savnet har vært stort også for alle oss som elsker teatret og ser det som en bærebjelke i norsk kulturliv, sa kulturminister Lars Roar Langslet da han klokken 13 igår på vegne av eierne, Staten og Oslo kommune, mottok Nationaltheatret fra direktør Per T. Eikeland i Statens bygge og eiendomsdirektorat og erklærte det for gjenåpnet efter flere års omfattende bygge og restaureringsarbeider.
12.Det var budsjettreformens bærebjelke.
13.Dette innebærer at forsvarerne heller ikke har fått medhold i oppnevnelse av fototeknisk sakkyndige i forbindelse med det såkalte" pengebevis" - som høyesterettsadvokat Arne Haugestad tidligere har uttalt er en" bærebjelke" i saken.
14.Dette må bli en bærebjelke også videre.
15.Duplotrykk trykker blant annet avisen Klassekampen og har vært omtalt som en sentral økonomisk bærebjelke for partiet AKP (ml).
16.For Simon som for Proust er metaforen eller analogiproduksjonen en bærebjelke også i det fortellende litterære kunstverk.
17.Informasjonsproduksjon erstatter tradisjonell industriproduksjon som bærebjelke i samfunnet.
18.Kinodriften har hele tiden vært ment å bli prosjektets økonomiske bærebjelke.
19.Kvinner skal fortsatt utføre dette gratisarbeide - et arbeide som Aftenposten betegner som" en bærebjelke i omsorgsarbeidet" !
20.Om noen år kan akvakultur komme til å stå sentralt innen norsk kulturliv og bli en bærebjelke ved våre universiteter.
21.Poenget er jo at det vestlige alliansesamarbeidet er en helt sentral bærebjelke i norsk forsvarspolitikk.
22.Privat barnehavedrift har alltid vært og vil alltid være en solid bærebjelke i omsorgen for våre barn.
23.Privat pleie representerer en" bærebjelke" i omsorgsarbeidet.
24.Talen gjør et stort poeng av at" redusert prisstigning en bærebjelke i Regjeringens økonomiske politikk".
25.Ulykken var et direkte resultat av at en gravemaskin kom borti en bærebjelke i nedrivingshuset.
Your last searches