Norwegian-Spanish translation of bearbeide

Translation of the word bearbeide from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bearbeide in Spanish

bearbeide
gruvarbeideverb minar, extraer
  journalismeverb repasar, corregir, preparar para la imprenta
Synonyms for bearbeide
Derived terms of bearbeide
Similar words

 
 

More examples
1.Det som vi forstår og tankemessig er istand til å bearbeide, det kan bare være til berikelse.
2.I første omgang vil vi bearbeide politikerne sentralt og regionalt - de skal i hvert fall ikke være i tvil om hva landets største frivillige organisasjon mener i denne saken.
3.I spesielt kompliserte sedelighetssaker er det behov for sakkyndige, og rådets første oppgave blir å samle inn og bearbeide alt tilgjengelig materiale når det gjelder behandling av sedelighetsforbrytere.
4.Jeg visste at han ikke ville kunne dy seg for å komponere og bearbeide og utvikle stoffet - hemningsløst !
5.Poenget er kort og godt at datasystemet gjør det mulig å bearbeide strømmen av enkeltopplysninger på en ny måte.
6.Vi må finne ut hvordan vi skal bearbeide markedene og hvordan Norge skal synes bedre.
7.Vi skal bevise at det nytter å bearbeide eksportmarkedet fra Risør, sier direktør Terje Thon til Aftenposten.
8.Vårt arbeide består i å hjelpe den enkelte, ikke bearbeide omverdenens syn på vedkommende.
9.Advokater har sjelden tid til å bearbeide mer generelle problemstillinger, og de kan ikke drive oppsøkende virksomhet slik som JURK, for eksempel til Bredtvet, sa Anne Robberstad.
10.Apneseth understreker at fusjonen innebærer at SimXressursene for å bearbeide det grafiske markedet vil være betydelig styrket efter denne fusjonen.
11.Bare det å skrive denne boken gav meg en fin mulighet til å bearbeide mine inntrykk, sier Astrid Wright.
12.Barna bruker leken til å avreagere og bearbeide skumle opplevelser, eller imitere voldsomme helteskikelser.
13.Bowitz forteller at han gjerne vil fortsette å bearbeide og granske tegningene i samarbeide med Riksantikvaren, men at dagens arbeide med Stortingsbygningen nok vil begrense dette.
14.Da er det å ty til drømmene både som en flukt og som en måte å bearbeide det som er trist og leit på.
15.De førti årene som har gått siden dengang har han for en stor del benyttet til å bearbeide sine mange vonde erfaringer og opplevelser ved å hjelpe andre som psykiater.
16.De greier ikke å bearbeide deigen nok.
17.Den eneste utdannnelse i Norge idag, såvidt meg bekjent, som systematisk lærer sine studenter å samle inn, bearbeide og gi videre data, er sykepleierhøyskolene, og for disse er det av vesentlig betydning at dette foregår på en skikkelig måte.
18.Den voksne får dermed som oppgave å gi barna konkrete erfaringer og muligheter til å bearbeide disse på et senere tidspunkt.
19.Derfor bør interesserte firmaer, efter å ha fått alle opplysninger i banken, sørge for å kontakte og bearbeide nøkkelpersoner i disse landene.
20.Derfor har Finn Kvalem måttet stryke og bearbeide, slik at forestillingen kunne presenteres i friluft.
21.Derfor har vi opprettet spesielle personalgrupper for å bearbeide eller fortynne disse inntrykkene.
22.Derfor vil vi også bearbeide de lokale nominasjonskomiteene, sier Torunn Laupsa.
23.Dessuten bør vi bearbeide og overtale giverlandene til å yde enda mer av økonomiske midler for å hjelpe ulandene.
24.Dessuten fikk jeg lov til å bearbeide manuskriptet, og forme replikkene ut fra meg selv, og da er det kanskje ikke så rart at skomakeren og privatpersonen går litt i ett.
25.Det er dette materialet dereguleringsutvalget nå skal bearbeide nærmere.
26.Det er vesentlig å bearbeide holdninger både hos foreldre og pasient.
27.Det er viktig for å kunne bearbeide sine egne forestillinger og følelser.
28.Det er ønskelig å bearbeide disse sammenhenger vitenskapelig.
29.Det gjelder å bearbeide uvitenheten, og være åpen for utradisjonell markedsføring.
30.Det krever at man kan begripe grunnleggende begreper og prinsipper og å kunne bruke dem, samle og bearbeide kliniske og forskningsmessige data systematisk og kritisk.
Your last searches