Norwegian-Spanish translation of bearbeidet

Translation of the word bearbeidet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bearbeidet in Spanish

bearbeidet
allmenn? procesados
Synonyms for bearbeidet
Similar words

 
 

More examples
1.Men bakerens brød har et større volum, og det er fordi det er bedre bearbeidet og har fullført gjæringspro sessen.
2.Undersøkelsen foretas i samarbeid med Helsedirektoratet, men foreløbig er materialet så lite bearbeidet at jeg ikke har lyst til å legge frem noen resultater.
3.Vi kan holde omkostningene såpass lave fordi vi blant annet har en så å si ferdig" bearbeidet" tomt.
4.Aktuelle kandidater blir bearbeidet i lengre tid og blir efterhvert bedt om å utføre visse tjenester som kan virke uskyldige og ufarlige.
5.Alle data i undersøkelsen om hvem, hvorfor og hva som skjer med dem som flytter i forbindelse med byfornyelsen, er ennå ikke ferdig bearbeidet.
6.Arbeide med musikk og lyd auditiv oppdagelse og opplevelse - er et viktig felt i pedagogisk arbeide med barn og bør ikke isoleres til sjeldne musikkstunder og timer, mener Magne Espeland, som har oversatt og bearbeidet boken" Hør lydene" med undertittelen" Musikk og språkstimulering med små barn".
7.Arne Treholt ble trolig bearbeidet og" holdt på gress" av KGB i fem år før han i 1973 ble aktivisert som spion.
8.Artikkelen er en bearbeidet versjon av en tale han holdt på et Rousseauseminar i Centre Culturel i Oslo nylig.
9.Av importkvoten for bearbeidet kjøtt foreslås 120 tonn importert corned beef i 1984, mot tidligere 30 tonn.
10.Bedriften har kun i halvannet års tid bearbeidet mulighetene i offshoresammenheng efter at markedet for store productcarriers av Hortentypen ble svekket.
11.Begge bøkene er oversatt fra svensk og bearbeidet av Liv Rugås og utgitt av Gyldendal Norsk Forlag.
12.Bibalo har valgt å skildre dette pinens og klagens sted ved hjelp av elektronorglets klanger, som er blitt bearbeidet på en meget virkningsfull og artistisk måte.
13.De aller fleste kapitler i 3. utgave av" Personlig økonomi" er bearbeidet på nytt.
14.De andre bearbeidet han tildels nokså drastisk efterpå, men ikke" Jeppe", som av gode grunner er blitt det mest populære av alle Holbergs skuespill.
15.De folkevalgte kommer først inn når finansrådmannen har bearbeidet forslagene, og da er det finansutvalg og formannskap som får uttale seg før saken går til bystyret.
16.De forslag som fremsettes, vil bli bearbeidet til en idekatalog til bruk for kommuner, frivillige organisasjoner, pensjonistforeninger, skoler og andre interesserte.
17.Den er oversatt fra svensk av Aase Røst og faglig bearbeidet av Reidar Egeberg.
18.Den følelsesmessige opplevelse som spillet forårsaker, fører til at stoffet huskes, og påvirker handlinger og tanker videre - det vil si at det er lært fordi det er bearbeidet, ikke bare kognitivt (kunnskapsmessig), men også emosjonelt.
19.Den svenskmeksikanske teksten hadde imidlertid svakheter og burde ha vært ytterligere bearbeidet slik at det hadde vært mulig for flere land, blant dem Norge, å stemme for forslaget, sa Vraalsen.
20.Denne forestillingen blir ofte bearbeidet i bøker av vekslende kvalitet og i filmer.
21.Denne vil bli bearbeidet av departementet i samråd med bedriftens ledelse.
22.Der ble maten bearbeidet av et tanngarnityr som også var noe ganske for seg selv.
23.Der holdt han et innlegg som vakte betydelig oppsikt - det er en bearbeidet versjon av det vi gjengir på kronikkplass idag.
24.Derfor er fortellerteksten bearbeidet på nytt.
25.Derfor måtte man ty til utlandet for å utgi en norsk graffitibok, samlet og skrevet av Nigel Rees, oversatt og bearbeidet av Lars Saabye Christensen for forlaget Ex Libris.
26.Det er Kristiansen meget om å gjøre å få frem at filmen ikke er resultat av lettvintheter, materialet har vært bearbeidet i manuskripter som går tilbake til 1975 og en TVserie som het" Hva nå, mann ?".
27.Det er Tor Åge Bringsværd som har bearbeidet Rudyard Kiplings" Jungelboken", eventyret om ulveguttens liv blant dyrene i den indiske jungel.
28.Det er derfor Erlandsen nå roper et" varsko" og ber myndighetene vurdere de muligheter som foreligger, all den tid man i våre naboland har forstått hvilke muligheter poteter i vel bearbeidet form kan ha på verdensmarkedet.
29.Det er grunn til å anta at rognen blir bearbeidet i Danmark og sendt ut på markedet i ny skikkelse.
30.Det er konsulent Knut Kallerud som har bearbeidet materialet fra politikamrene.
Your last searches