Norwegian-Spanish translation of behendig

 
 

More examples
1.Hjerteflimmer", sier mor, og dermed er livet blitt en bok og en sofakrok og en efterhvert privilegert stilling som jentungen meget behendig lærer seg til å utnytte.
2.Papa Sigolo" i egen frodige person geleider oss behendig forbi elektrikerne som er i ferd med å feste de siste ledningene.
3.Som ga Tahiatikaomata sitt efternavn, fletter borgermesteren behendig inn, han er storartet til å gi suffli.
4.Anouilh viser behendig, men derfor ikke mindre sviende sant, at guttens negative sider vokser ut av de positive og er tilsynelatende uløselig forbundet med dem.
5.Arbeiderpartiet unngår behendig å presentere et alternativ til den helsepolitikk som partiet har lagt opp, og som den borgerlige regjering har videreført.
6.At avfallsvarmen dessuten heller erstatter elkraft til bruk i bedriftenes elektrokjeler, er jo også behendig oversett.
7.BNOCdirektøren unngikk behendig å kommentere ryktene om at energidepartementet og også en komite ved statsministerens kontor vurderer hele BNOCs rolle som statlig, prissettende selskap, slik flere oljeselskaper har bedt om.
8.Behendig er også katten Garfield - Pusur på norsk.
9.Behendig forsøker Anja Breien å manøvrere sin sjette spillefilm opp i formålstjenlige luftlag, men der kommer hennes konstruksjon ut for vinddrag og strømninger som den ikke riktig tåler.
10.Behendig var ordet slit luket bort.
11.Bettino Craxi manøvrerer behendig i vanskelig farvann.
12.Bokens komponenter er flettet behendig sammen.
13.Da presteskapet kjempet for å undergrave den første presidenten, Abolhassan BaniSadr, ble presidentvervet i nasjonalforsamlingen en meget innflytelsesrik stilling, og Rafsanjani avslørte seg som en behendig praktisk politiker.
14.Der er noen svakheter i stykket som Brinchmann behendig glatter over - eksempelvis den senile morens død midt i stuen.
15.Derfor har OBOS nå tatt saken i egne hender og behendig trukket en ny og fiks finansieringskanin opp av bolighatten.
16.Det arbeidet konferansetillegget er lønn for, unngår man behendig å si noe om.
17.Det er meget behendig å skrive at hovedorganisasjonene er enige om at spørsmålet om egenmeldinger ikke er gjenstand for forhandlinger efter hovedavtalen.
18.Det hun behendig unngår å komme inn på er, at helsevesenet er noe langt mer enn sykehuskøer.
19.Det påpekes at det endelige tidspunkt for Arkhipovbesøket ble kunngjort samtidig med Reagans ankomst - noe som den gang ble tatt som tegn på hvor behendig Peking forsøker å balansere mellom supermaktene.
20.Han løfter dem behendig ut og inn av linjene, trekker over og skaper nye effekter.
21.Han løftet vindusruten i den tunge rammen, sikret den, gav seg til å flytte behendig på sine sjeldne delikatesser.
22.Her tenkes hverken på seriøse komponisters variasjoner over andre og navngitte kollegers arbeider Mozart og Beethoven var blant mesterne i den idrett - eller skumlerier om at en bestemt begivenhet best kunne åpnes med avspilling av" Plagiatorenes inntogsmarsj", men på bevisst og behendig bruk av andre komponisters" glemte" arbeider, under mottoet" går det, så går det".
23.Komponentene behendig føyet sammen til et nær fullkommet hele.
24.Litt grått og trist innimellom med antydning til tåke, men det buldrer muntert i åpne bekkefar, forunderlig er det igjen å høre småfugllåter fra trær og kratt, mens man behendig unngår myrer og tjern med overvann.
25.Med behendig utvendig dyktighet fikk de oss til å fange opp blaff av indre irritasjon, nasjonal egenart og nordiske menneskers reaksjon på hverandre.
26.Meget opportunt og behendig.
27.Men nettopp det gir naturligvis adskillig frihet til bearbeidelse, og Egil Teiges" operaversjon" var en behendig utnyttelse av materialet, selv om man knapt kan si at Holberg vant på den.
28.Milan Dors sans for det karakteristiske, for detaljene og de menneskelige svakheter gjør dette til en engasjerende morsom og varm beretning i fengende scener, behendig klippet.
29.Når f.eks. Solveig Sollie hevder at 2 / 3 av gifte kvinner idag er i betalt arbeide, så" glemmer" hun meget behendig å gjøre oppmerksom på at en meget betydelig del av disse kvinner er i betalt arbeide relativt få timer / dager i uken og at deres inntekter er for små til at de gir noe som helst utslag i form av sykepenger eller pensjonspoeng.
30.Og behendig legger han ruten fra Alfred Maurstads hardingfele, gitt av sønnen Toralv, til en balalaika signert Tokarev.
Your last searches