Norwegian-Spanish translation of bekjent

Translation of the word bekjent from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bekjent in Spanish

bekjent
sedvaneadjective acostumbrado, habituado, familiarizado
  personadjective célebre, notable
  velkjentadjective familiar, muy conocido
  mannnoun conocido [m]
  kvinnenoun conocida [f]
Synonyms for bekjent
Derived terms of bekjent
Similar words

 
 

More examples
1.Det er like viktig for oss som for andre at Norge i slike saker holder en profil vi kan være bekjent av i nasjonal sammenheng, uttaler han.
2.Det er så vidt meg bekjent den strengeste straff ishockeyforbundets domsutvalg har idømt noen spiller.
3.Det har meg bekjent aldri skjedd før at et regnskap for hjemmet er blitt nektet godkjent, og vi betrakter det som et meget alvorlig signal om at her må vi være på vakt.
4.Det skal bli et teknisk riksmuseum som vårt land kan være bekjent av, og som skoleelever, studenter og publikum forøvrig kan ha glede og nytte av, sa adm. direktør Arne Brath, ordfører i Norsk Teknisk Museums råd, i sin velkomsttale.
5.Meg bekjent er det første gang at det er snakk om sprøyting av plantefelt i Østmarka, og vårt håp er at det ikke skal skje denne gangen heller.
6.Meg bekjent er det første gang at man her i landet oppretter slike smågrupper med en ikkeprofesjonell person som støttekontakt, sier assisterende overlege Bjørn Øgar på Furuset poliklinikk til Aftenposten.
7.Meg bekjent går ikke våre kontrollører inn.
8.Meg bekjent hadde Treholt intet med disse sikkerhetskortene å gjøre, men det er riktig at han introduserte meg for daværende statssekretær i Forsvarsdepartementet, Johan Jørgen Holst, sier Svein Bakken.
9.Meg bekjent har det aldri foregått noe ureglementert i vår klubb, så vi kan ikke bli dømt.
10.Meg bekjent har det vært bare en kvinne i hans liv.
11.Meg bekjent har ingen i Regjeringen ennå tatt standpunkt til dette.
12.Men denne Capablanca, var det en ikke spesielt sjakkkyndig bekjent som spurte her om dagen, - ham har du da ikke omtalt i det hele tatt nesten ?
13.Oss bekjent har det ikke tidligere vært laget noen felles nordisk revy.
14.Som scenemester har jeg arbeidet med alle de store - Robert Morley, Helen Hayes, Eva La Gallienne, Gertrude Lawrence - jeg har vært meget, meget heldig, sier Fearnley som kom i kontakt med de legendariske musicalskaperne Rodgers og Hammerstein fordi han traff en bekjent på gaten.
15.Så vidt meg bekjent er ingen av leietagerne oppsagt, sier Halgrim Thon til Aftenposten.
16.Såvidt meg bekjent har disse originaltegningene vært ukjent til nå.
17.Vi bestemte oss for at banken måtte ha et ekspedisjonssted hvor vi kunne drive utviklingsarbeide både innen tjenester og kompetanse, og samtidig ville vi ha noe vi kunne være bekjent av å vise frem, forteller Skaug.
18.135 A gjelder som bekjent alle disse gruppene.
19.1983 var et filmår man kan være bekjent av.
20.ABBA var i ferd med å spille inn sin foreløbig siste LP - The Visitors - da en felles bekjent, Broadwayprodusenten Richard Vos, foreslo Bjørn og Benny som mulige samarbeidspartnere for Tim Rice.
21.Akkurat like mange utstillere har Sovjetunionen, og den er som bekjent noe større.
22.Alves er selv en av revolusjonens helter, og en nær bekjent av Carvalho.
23.At månen kan synes å ha et rødaktig skjær ved måneformørkelser, er vel bekjent.
24.Av de tre avisene representerer La Prensa den eneste alternative røst til regjeringens syn, fremholder IPIkomiteen, og det er av betydning for det forestående valg at avisene gjenspeiler et mangfold av politiske meninger, et mangfold som regimet i landet har bekjent seg til.
25.Bakgrunnen for den alvorlige siktelsen er at politiet mener at 37åringen tvang seg til rattet i sterkt beruset tilstand da han kjørte bil sammen med en 65 år gammel kvinnelig bekjent fra Trysil.
26.Batterier, gassbokser, parafin og lommelykter blir også ordnet gjennom en bekjent i gaten.
27.Bjørn Nyland var den eneste av våre tre som kan være bekjent av sin innsats.
28.Bondeparagrafen ble som bekjent tatt ut av Grunnloven i 1952, og ved stortingsvalget i 1953 valgte by og landdistriktene sine representanter sammen.
29.Bortsett fra å ha deltatt i noen få minutters NRKsamtale har jeg, meg bekjent, holdt meg helt taus.
30.Cezanne var en slags bekjent og et ideal.
Your last searches