Norwegian-Spanish translation of bemyndiget

Translation of the word bemyndiget from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bemyndiget in Spanish

bemyndiget
allmennadjective de aprobación
  foretaknoun concesión [f], permiso [m], autorización [f]
  rettsvitenskapnoun autorización [f]
  tilstandnoun aprobación [f], permiso [m], consentimiento [m], autorización [f], asentimiento [m]
  tillatelseadjective habilitado, autorizado, permitido
Synonyms for bemyndiget
Derived terms of bemyndiget
Similar words

 
 

More examples
1.Men i et brev skrevet i 1978 til Svenska Riksbanken skriver De at De ikke var bemyndiget til å røbe aksjeeierens navn.
2.Carl de Geer var imidlertid ikke bemyndiget til å fortelle det. de Geer, som selv var styremedlem i Continental Trust i flere år, fortalte at det var en nær forretningsvenn av Anders Jahre, en ikkeskandinav bosatt utenfor Skandinavia, som eiet selskapet, sa Bonde.
3.Det bør treffes og undertegnes av politimesteren eller den politiinspektør, politiadjutant eller politifullmektig som han har bemyndiget.
4.Intet er opplyst om hvem som har ansett seg bemyndiget til å tukle med den gamle salmemester, men det avblekede uttrykk smaker umiskjennelig av komitepoesi.
Your last searches