Norwegian-Spanish translation of beskjeden

Translation of the word beskjeden from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beskjeden in Spanish

beskjeden
karakteradjective humilde, modesto
Synonyms for beskjeden
Derived terms of beskjeden
Similar words

 
 

More examples
1.Forlat stedet, og ta med dere de knuste flaskene", lød beskjeden.
2.Gi leger god, fyrstelig, passelig, men beskjeden lønn !
3.Matta" har i motsetning til tidligere sesonger, vært svært beskjeden når det gjelder å avslutte angrepene, men han er skredderen i Startangrepet, noe ialt ni septemberpoeng vidner om.
4.Om dere gjør noe med" Seadrake", skal dere får bank," er den klare beskjeden det norske mannskapet ombord i båten har fått av havnearbeiderne i Kalundborg på Sjælland.
5.(Av taktiske grunner var han meget beskjeden i sin første ansøkning.
6.Alle amerikanere må glede seg, sier han i sin kommentar til beskjeden om at løytnant Robert Goodman vil bli løslatt fra syrisk fangenskap, som en direkte følge av den demokratiske presidentaspirant Jesse Jacksons høyst private meglingsinnsats.
7.Beskjeden fra det overveldende sorte flertall er at de ikke er fornøyd hverken med Mondale eller Hart, fremholder han.
8.Beskjeden kom overraskende.
9.De fikk den beskjeden, de også, politibetjent John Malland og kone Wenda fra Devon i SørEngland.
10.Den økonomiske ramme som Lillehammer opererer med i sitt PRfremstøt for å få lekene om åtte år, er svært beskjeden sett i forhold til hva konkurrentene opererer med.
11.Dere må velge mellom kirken og deres politiske arbeide, lød beskjeden.
12.Det er det de som sier, ikke jeg, sa Zola, som iallefall var stillfarende, beskjeden og kunne trengt forsterkeranlegg !
13.Det er første gang jeg hører Isaksen er så beskjeden at han bare ber om ett øre, repliserte finansminister Presthus.
14.Det er ikke for å være falsk beskjeden, men en god del av det jeg får kredit for, var startet før jeg overtok.
15.Det var lettere å ta denne beskjeden alene enn det var å ta beskjeden for syv uker siden.
16.Du kjørte for fort, vi har bilde av deg, heter det i beskjeden fra politiet.
17.Efter det jeg kan forstå, innebærer innstillingen at Norsk Data får en relativt beskjeden andel av totalentreprisen på ca. 670 millioner.
18.For meg er det et hovedpoeng at idretten bare i meget beskjeden grad behøver å engasjere seg partipolitisk for å støtte det borgerlige Lottoforslaget.
19.Gi leger god, fyrstelig, passelig, men beskjeden lønn.
20.Han er så beskjeden at han neppe stiller på pressekonferansen, kom det fra vår gledesstrålende, sørgmodige venn.
21.Hvis man skulle snakke om noe problem, sier Haaland, så måtte det være at noen av klassene blir altfor små, og at utfordringen for elevene derved kan bli beskjeden.
22.Idrettsutøverne blir betraktet som helter, men heltedyrkelsen er adskillig mer beskjeden enn i vest, sier dr. Riorden, som beviser det ved hjelp av Sovjets mest populære avis, Sovjetski Sport.
23.Jeg er minst like god som dengang, hevder Økland, som riktignok har vært" beskjeden" i treningskampene.
24.Jeg har satset på å ta steget opp blant de aller beste seniorene denne sesongen, men likevel ble jeg overrasket dag jeg fikk beskjeden om å pakke kofferten for å reise til Thunder Bay, sier Persson.
25.Jeg håper Grete Waitzløpet kan bli et årlig arrangement, lyder det fra Grete, som stort sett tidligere har vist seg som en meget beskjeden person.
26.Jeg må være beskjeden og tålmodig i dette selskapet.
27.Jeg ser ingen grunn til å være beskjeden foran møtet med ØstTyskland.
28.Kjenner at det er blitt mer fart på bena enn tidligere ivinter, men det er neppe godt nok, sier Wassberg i vanlig beskjeden stil.
29.Likevel blir man ganske mo i knærne når beskjeden kommer, sier han om sin første reaksjon.
30.Markedet er nervøst, og omsetningen er beskjeden.
Your last searches