Norwegian-Spanish translation of bifallende

Translation of the word bifallende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bifallende in Spanish

bifallende
samtyckandeadjective acorde, conforme
Similar words

 
 

More examples
1.Vi er to helt forskjellige individer, sier Robert, som prater mest, og lillebror nikker bifallende.
2.Cam sitter rolig og hører på, nikker bifallende.
3.De eldre - de som var voksne under krigen, kan nikke gjenkjennende og bifallende - de yngre vil forhåpentlig finne noe å feste seg ved i dem.
4.Dommerne nikker bifallende og noterer poeng.
5.Politimannen nikket nærmest bifallende da Peder Alvig ble nevnt, men hørte ellers på henne uten noen reaksjon.
6.Den gamle dikter som skrev sitt lystspill i 1886 om ekteskapets kjedsomhet og kjærlighetens skrøpelighet ville nikket bifallende.
7.Kokt torsk med smeltet smør er nydelig, sier Sultana, og de andre nikker bifallende.
8.Mange andre, som i motsetning til ham ikke har gjort tjeneste i Europabevegelsens styre, vil nikke bifallende.
9.Plystringen hadde de nok overlatt til tjuaguttene, men de ville nikket bifallende, og smilt.
Your last searches