Norwegian-Spanish translation of bind

Translation of the word bind from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bind in Spanish

bind
allmenn? Volumen
Synonyms for bind
Derived terms of bind
Similar words

 
 

More examples
1.Bakom synger skogene", 3 bind fra H. Aschehoug & Co. Wiltonløper kval.
2.Drømmen om borgelig samling" er tittelen på Kaartvedts bind, og Høyres positive holdning til borgerlig samarbeide går som en blå tråd gjennom alle bindene.
3.Gode injurier" er titelen på et nytt bind i Tanums serie" De små gleder.
4.Norges Kunsthistorie" bind IVII," Norske Dikt" bind IVI," Dyrenes Liv" bind IVI og" Det Moderne Norge" bind IVII fra Forlagssentralen A / S.
5.Serafen" er syvende og siste bind i hva Hauge har kalt" UtsteinKloster"syklusen.
6.C. J. Hambro loset Høyre trygt gjennom minefeltet mellom brune og røde diktaturtendenser i mellomkrigstiden, skriver vår anmelder om de to første bind av Høyres historie.
7.Hauptmann møter man også i verkets siste bind ?
8.Ja, hvert bind har en hovedperson.
9.Jeg vet om døve barn som med bind foran øynene har klart å gjette på instrumenter som ble spilt på.
10.Riktignok fikk jeg ikke bind for øynene, og ble ikke kjørt ut i en mørk skog i kjent romanstil.
11.Tilsammen vil det komme 12 bøker, og vi håper å kunne utgi et nytt bind annet hvert år, sier Hølmebakk.
12.Vi har allerede funnet frem til dyktige forfattere som skal være villige til å skrive hovedstadens kirkehistorie i tre bind, fremholder førsteantikvaren.
13.Vi har tenkt oss verket i fem bind.
14.Vi kan sammenligne det med å ha armen i bind, sier de.
15.14. bind i Cappelens Norgeshistorie tar for seg vårt lands historie gjennom de første 30 efterkrigsårene.
16.17 bind er det blitt, og for første gang kan forskerne få et fullstendig overblikk over de stemningsrapporter Hitler og de andre nazilederne ble forsynt med.
17.1934 utgav Nolde annet bind av sin selvbiografi," Jahre der Kämpfe".
18.AFAkatalogen har, som siste forlag på skansen, måttet innse at å samle VestEuropa i ett bind ikke lenger er mulig.
19.Allerede åpningsverket, Johan Sebastian Bachs Preludium og fuge i gmoll fra" Das Wohltemperierte Klavier" bind 2, viste usedvanlig fine farvedisposisjoner og utsøkt dynamisk nyansering.
20.Altså griper man Rølvaag, fire bind, det er lett gjort, Den norske Bokklubben utga dem samlet i 1975.
21.Arne Ekeland er en av de sentrale skikkelser, en av dem som er gitt bred omtale i begge de to siste bind av Norges Kunsthistorie og som fikk betydning for yngre kunstnere.
22.Aschehoug Forlag har lovet henne Agatha Christies utvalgte verker i tolv bind, mens" The English Theatre" spanderer billetter til forestillingen" The Mouse Trap".
23.Aschehoug Forlag lanserer i disse dager sin nye serie" Månedens favørbok" overfor bokhandlerne, og første bind i serien - hvis titler holdes hemmelig skal foreligge i salg den 1. september.
24.Aschehougs store verk" Norge i krig" utgis til uken, og med forlagets tillatelse gjengir vi her et utdrag av første bind, kapitlet" Heroisering og omheroisering".
25.August Strindberg (14 bind), Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga (8 bind) samt 50 eksemplarer Brodera med symaskin.
26.Auksjonskatalogen, som vil inneholde over 2500 nummere, skal utgis i fire bind.
27.Av disse avdelingene var det i 1980 552 som hadde færre enn 5000 bind i sine samlinger.
28.Av kvinner fra disse årene er Dikken Zwilgmeyer og Karen Sundt omtalt (Amalie Skram hører hjemme i et tidligere bind).
29.Bak de tilsynelatende naive linjer lyser både en livsfilosofi og en tenkning som kunne forfølges og utdypes i en del bind.
30.Bedriftsøkonomens Forlag har nå fullført et av sine største lærebokprosjekter - et læreverk i sosialøkonomi på tre bind, hvorav det siste foreligger nå.
Your last searches