Norwegian-Spanish translation of bløthjertet

Translation of the word bløthjertet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bløthjertet in Spanish

bløthjertet
allmenn? corazón blando
Synonyms for bløthjertet
Similar words

 
 

More examples
1.George var litt bløthjertet og likte aldri å se noen i vanskeligheter.
2.Nei, det norske folk må ikke bli bløthjertet, men opprettholde sin vilje til å forsvare seg og derigjennom bl.a. akseptere det NATOmedlemskap innebærer.
3.De har alltid vært like bløthjertet som bløthjernet, Watson.
Your last searches