Norwegian-Spanish translation of blande

Translation of the word blande from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blande in Spanish

blande
emneverb mezclar, combinar
  spill - kortverb barajar
Synonyms for blande
Derived terms of blande
More examples
1.Det ble omgående stemplet som et utidig forsøk på å blande seg inn i organisasjonenes frie forhandlingsrett.
2.Jeg vil ikke blande arbeid og hobby", sier Solberg.
3.Trege" sarpinger oppdaget plutselig at de hadde fått et lag av mesterskapskaliber, og bak sto Beckman og nørte opp i entusiasmen ved å innføre sambarytmer i iskalde Sparta Amfi og ved å blande seg med alt folket, først og fremst på restaurant Forum.
4.Det er efter mitt skjønn ikke er klar nok modell, fordi departementene er større enn rådmannsetatene, og den enkelte statsråds mulighet til å blande seg inn i detaljer derfor mindre.
5.Det er ikke noe han kan blande seg i, sa Hørby.
6.Det er like så umulig som å blande ild og vann, sa Oskar Fischer i en tale til Hovedforsamlingen, og la til at den sosialistiske Tyske demokratiske republikk og den kapitalistiske Forbundsrepublikken som også tilhører en annen militær allianse, ikke på noen måte kan gjenforenes.
7.Det må ikke herske noen tvil om at jeg ikke mener at en supermakt har en særlig rett til å blande seg inn i andre lands indre anliggender, eller å opptre utenfor folkerettens rammer, fremholdt utenriksministeren som i denne forbindelse henviste til norske uttalelser i forbindelse med bl.a. Afghanistan, Polen, Kampuchea og Grenada.
8.Det ville jo ikke være riktig å blande inn fremmede, sa jeg.
9.Du er ikke redd for å blande Gud og Mammon ?
10.Er De enig med Stray i at USA har en rett til å blande seg inn i forholdene i MellomAmerika fordi USA har et ansvar i dette område ?
11.For at du skal blande deg inn i OLdiskusjonen, må du vinne.
12.Hos tjenestemenn i UD har jeg forstått at de politiske myndighetene ikke ønsker å blande seg inn i norsk handelsflåtes saker.
13.Hverken jeg eller Det Lutherske Verdensforbunds organer har noen rett til å blande oss inn i indre kirkelige saker i den lutherske kirke i Ungarn, selv om dens leder, biskop Zoltan Kaldy, er president i verdensorganisasjonen.
14.Idretten kommer ikke til å blande seg inn i striden på Stortinget.
15.Ikke alle her hjemme er like glade for å blande sammen kultur og næringsliv i en slik sammenheng ?
16.Jeg finner det helt uvanlig at en bransje går til det skritt å blande politikk og forretninger på denne måten.
17.Jeg føler meg litt urolig, sa han, og selv nå i halvmørket kunne jeg se det forlegne uttrykket i ansiktet, som om han var i ferd med å blande seg opp i noe han ikke hadde noe med.
18.Jeg følte på meg at jeg kunne stole på Dem, at De ikke ville blande meg opp i noe, derfor er jeg her, fortsatte han.
19.Jeg kan vanskelig forstå hvorfor de politiske myndigheter skal blande seg opp i tildelingen av konsesjoner.
20.Jeg synes nu så godt om Ivar Hansen, selvom jeg godt ved at man ikke skal blande seg inn i Venstres problemer.
21.Jeg vil ikke blande meg opp i andres partidannelse, men jeg har liten tro på at et norsk pensjonistparti vil få stor betydning, sier han.
22.Jeg ville ihvertfall ikke ha uttrykt meg på den måten, sier Jakob Aano i telefonen fra Lisboa da han får høre hva utenriksministeren uttalte, om at hvis man først erkjenner at USA har et ansvar i MellomAmerika, så må man i noen grad også innrømme USA rett til å blande seg inn i forholdene i området en uttalelse utenriksministeren senere har innrømmet var noe ubetenksom.
23.Med de nye forskriftene ble det ikke lenger tillatt å blande annet enn melk eller tørrmelk og stivelse inn i de rene kjøttvarene.
24.Men man bør også være klar over, sa Stray, - at dette argumentet har en motsatt side, nemlig den at erkjenner vi først at USA har et ansvar i dette området, vel, da må man også i noen grad innrømme USA en slags rett til å blande seg inn i forholdene i dette området.
25.Sånt kan man ikke blande seg opp i, mener lektor.
26.USA har ingen rett til å blande seg inn i Nicaragua på den måten det skjer.
27.Ved hjelp av dette stoffet kan en produsent blande inn unormalt store mengder fett og vann i produktene.
28.Vi har fryktet at Staten skal blande seg opp i de konkrete prosjektene.
29.Vi kan vanskelig blande oss inn i indre anliggender i den ungarske kirke.
30.Viktig for meg selv og hele troppen var det likevel at i hvert fall jeg klarte å blande meg inn i tetbildet.
Similar words

 
 

blande as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) blandeblandendeblandet
Indikative
1. Present
jegblander
dublander
hanblander
viblander
dereblander
deblander
8. Perfect
jeghar blandet
duhar blandet
hanhar blandet
vihar blandet
derehar blandet
dehar blandet
2. Imperfect
jegblandet
dublandet
hanblandet
viblandet
dereblandet
deblandet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde blandet
duhadde blandet
hanhadde blandet
vihadde blandet
derehadde blandet
dehadde blandet
4a. Future
jegvil/skal blande
duvil/skal blande
hanvil/skal blande
vivil/skal blande
derevil/skal blande
devil/skal blande
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha blandet
duvil/skal ha blandet
hanvil/skal ha blandet
vivil/skal ha blandet
derevil/skal ha blandet
devil/skal ha blandet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle blande
duville/skulle blande
hanville/skulle blande
viville/skulle blande
dereville/skulle blande
deville/skulle blande
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha blandet
duville/skulle ha blandet
hanville/skulle ha blandet
viville/skulle ha blandet
dereville/skulle ha blandet
deville/skulle ha blandet
Imperative
Affirmative
dubland
viLa oss blande
derebland
Negative
duikke bland! (bland ikke)
dereikke bland! (bland ikke)
Your last searches