Norwegian-Spanish translation of bli enige om

Translation of the word bli enige om from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli enige om in Spanish

bli enige om
allmennverb ponerse de acuerdo sobre
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg sa tidlig, og jeg mener fortsatt, at det vil være en fordel om alle de større partiene kunne bli enige om endringer i skattesystemet på bakgrunn av Skattekommisjonens innstilling.
2.Det går mot full priskrig dersom vi ikke klarer å bli enige om produksjonskvoter og prissystem, sa oljeministeren i De forente arabiske emirater, Mana Said alOteiba, da han igår kom til Geneve.
3.Det må være opp til den enkelte familie å bli enige om hvem som egner seg best til å fortsette gårdsdriften, uansett kjønn og alder.
4.Det nummeret skal du få av meg, men for at du ikke skal ha ringt forgjeves, synes jeg at vi skal bli enige om å ønske hverandre en riktig god helg, siden det er fredag idag.
5.Hvis man skal gjøre det, må man bli enige om et område, sier han.
6.Jeg synes det er oppløftende at representanter for alle partiene på Stortinget har greid å bli enige om et alternativt innsamlingssystem for skattene utifra overordnede samfunnsmessige hensyn.
7.Kanskje kunne partene bli enige om at f.eks. en prosent av lønnsøkningen blir avsatt til slike formål, sa tidligere adm. direktør i Norsk Arbeidsgiverforening, Kaare N. Selvig, på Arbeidsmiljøkongressen 84.
8.USA og SovjetUnionen må bli enige om hovedprinsippene for forhandlinger om rustningskontroll og nedrustning.
9.32 av de ialt 37 konsesjonshaverne var til stede på et heller kaotisk møte igår kveld, hvor målet var å bli enige om kanalfordeling.
10.Akkurat den ting har visst kretsene vanskelig for å bli enige om.
11.Ansvarsfordelingen skal de to selskaper så bli enige om efter forhandlinger.
12.At FN er en stabiliserende faktor, er imidlertid nesten det eneste de stridende partene ser ut til å kunne bli enige om.
13.Bare det å bli enige om å nedsette arbeidsgrupper og hva de skal sysle med, er en møysommelig prosess.
14.Bordet er ryddet for gamle problemer og veien ligger åpen for nye samarbeidsfremstøt - hvis" de ti" kan bli enige om retningen.
15.DE to viktigste partier i Israel, Arbeiderpartiet og den høyreorienterte Likudalliansen, har de siste dager prøvd å bli enige om å danne en koalisjonsregjering.
16.De bestemmende myndigheter må snarest bli enige om å tilrettelegge forholdene for denne kategori utdannelsessøkende, slik at disse får den utdannelse de ønsker, uten å fortrenge ungdommen fra den v.g. skole.
17.De er begynt med de endringer de kan bli enige om.
18.De lærde er vel enige om at det dreier seg om en del generelle fellestrekk, men hvilke trekk later det til å være verre å bli enige om, sier professor Morgan Olsen ved Idrettshøyskolen.
19.De må bli enige om en avtale for ca. 2300 operatører på de faste installasjonene i Nordsjøen.
20.De over 250 delegerte fra 35 land klarte ikke ved forrige fases avslutning i juli å bli enige om en dagsorden.
21.De politiske myndighetene har sagt klart fra at nærradioene selv må bli enige om frekvensfordeling og sendetider.
22.Den består av mange småpartier som tradisjonelt ikke har kunnet bli enige om annet enn sin felles motstand mot Marcos.
23.Den bør være en tankevekker for de folkevalgte i Oslo, som ikke klarer å bli enige om hvor den lenge efterlengtede akuttinstitusjon i tiltakskjeden for gatebarn skal ligge.
24.Det blir derfor spennende å se om de tre partier nå vil bli enige om et listeforbund, eller om man fortsatt velger felleslisteformen.
25.Det bør være mulig å bli enige om endringer i skattesystemet uten at man nødvendigvis blir enige om skattenivået.
26.Det eneste man kunne bli enige om, var at Jesus ble korsfestet en eller annen gang i løpet av de ti årene da Pontius Pilatus var romersk prokurator eller landshøvding i Judea det vil si mellom år 26 og år 36 efter Kristi fødsel.
27.Det er første gangen man på sjørettens område har lykkes i å bli enige om regler om forenklet revisjonsprosedyre for ansvarsbeløp.
28.Det er heller intet i veien for at partene kan bli enige om at visse spørsmål ikke skal kunne lede til konflikt.
29.Det er håp når LO og Svensk Arbeidsgiverforening kan bli enige om at man nå må få økt inntjeningsevne til bedriftene.
30.Det er ingen grunn til at noe som helst land i Europa skulle ha rett til å ha slike våpen, og hvis man kunne bli enige om å kvitte seg med dem, ville jeg være hundre prosent enig.
Your last searches