Norwegian-Spanish translation of bli full

Translation of the word bli full from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli full in Spanish

bli full
alkoholholdige drikkerverb emborracharse, embriagarse, ajumarse, agarrarse una trompa
Examples with translation
Himmelen var full av stjerner.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er dog tabu å bli full !
2.Det kan bli full stans i all oljeboring på Statfjord Bplattformen om fjorten dager og en forsinket oppstarting ved Statfjord C efter at Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund idag varsler om at de tar ut i streik ni av sine medlemmer ansatt i det internasjonale selskapet Gearhart Geodata Services i Nordsjøen.
3.Det lå an til å bli full streik ved firmaet, som er landsomfattende og med filial i Drammen, før beslutningen om suspensjon av avdelingslederen ble fattet på sentralt hold onsdag kveld.
4.Det var på forhånd oppnådd enighet om at dersom resultatet av rettsforhandlingene skulle bli full erstatning, skulle denne settes til 270 000 kroner.
5.Men dersom det skulle bli full østeuropeisk boikott, er det klart at vi ikke lenger taler om et OL i ordets rette forstand.
6.Men hvis det skulle skje, vil det ikke bli full stopp i produksjonen, bare en nedtrapping, opplyser administrerende direktør Arne Bottolfsen ved Koksverket til Aftenposten.
7.Stormaktene har nå 11 i boikott - derfor bør det altså bli full samling neste gang.
8.Det er nødt til å bli full speed til siste slutt, for det nytter ikke å trappe ned i denne jobben," sier den høyt respekterte økonomen og embedsmannen Eivind Erichsen.
9.Det er nødt til å bli full speed til siste slutt, for det nytter ikke å trappe ned i denne jobben.
10.Bach regner med at det vil bli full oppslutning om forslaget.
11.Derimot ser det ut til å bli full stans når det gjelder godstrafikken.
12.Det kan bli full stopp i all postforsendelse fra Norge til SydAfrika i tidsrommet 15. til 25. november.
13.Det må bli full likestilling mellom samisk og norsk kultur, fremholder Magga.
14.Detkan bli full inntaktsstopp av pasienter til Oslos alders og sykehjem fra kommende onsdag.
15.Likevel regner man med at det skal bli full fart i skreifisket fra midten av januar.
16.Med en slik oljepris vil det sannsynligvis bli full stans i all letevirksomhet på norsk sokkel, med dagens skatteregler.
17.Transportarbeiderforbundet vil gå til en full blokade av alle varer og skip til eller fra SydAfrika, men likevel vil det ikke bli full stans i all håndtering av slike varer.
18.Uten velvilje fra kreditorer eller ekstra støtte fra kommunen, kan det snart bli full stans i driften.
Your last searches