Norwegian-Spanish translation of bli matt

Translation of the word bli matt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli matt in Spanish

bli matt
metallerverb deslustrarse
Similar words

 
 

More examples
1.Man kan bli matt av mindre.
2.Man kan nesten bli matt i knærne av mindre, Kai Henriksen ?
3.Når man ser på hele apparatet her i Paris, kan men bli matt.
Your last searches