Norwegian-Spanish translation of bli trøtt

Translation of the word bli trøtt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli trøtt in Spanish

bli trøtt
intransitivverb cansarse
Examples with translation
Føler du deg trøtt?
Similar words

 
 

More examples
1.Hvorfor skulle jeg bli trøtt ?
2.Man får folk til å more seg, hvorfor i all verden skulle jeg bli trøtt ?
Your last searches