Norwegian-Spanish translation of blind

Translation of the word blind from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blind in Spanish

blind
medisinadjective ciego
Derived terms of blind
Similar words

 
 

More examples
1.Orda kom frå ei blind gammal kvinne som eg besøkte for fyrste gong.
2.Det første og meget viktige skritt ble tatt under den store konferansen som ble holdt i Oslo i august, hvor European Blind Union ble stiftet.
3.En førerhund for en blind er som synet for en seende.
4.Mange spør hvordan man kan karakterisere et slikt handicap i forhold til det å være blind.
5.Men det går ikke an å stirre seg blind på ham heller, sier Stig Roar.
6.Musikeryrket er fint, og det har vist seg at man kan klare det selv om man er blind, sier Lars Bjørndal, som selv utdanner seg til organist.
7.Vent ikke at en som er blitt blind, lam eller har mistet et ben, skal godta det.
8.At den ene er blind, at en andre er et kopplam.
9.At fornektelse av seksuell hengivelse gjør en blind for livets verdi i sin alminnelighet.
10.At gutten er blitt blind, kan sykehuset heller ikke lastes for.
11.Barnet som skal fødes, mormor som er død, farmor som er gammel og blind.
12.Berg er aldri blind for mennesket bak meningene og posisjonene.
13.Blind Date, TNT, Monroes eller Aha.
14.Blind og døv spør man hvordan klærne ser ut iår.
15.Blind terror kan ramme også vårt land.
16.De fleste vil svare at en blind er en som ikke kan se.
17.De som avgir stemme, flokker seg i stor grad om ytterpartiene, og man skal ikke være blind for at det kan henge sammen med disse partiers evne til å gi sine overforenklede standpunkter en klar og forståelig form.
18.De to europeiske komiteene for og av blinde ble mandag oppløst under den store internasjonale konferanse for synshemmede på Hurdalsenteret idet deltagerne vedtok å opprette organisasjonen European Blind Union.
19.Den som har ført boken i pennen, er Kirsten Weidemann Scharff, som i tilblivelsesprosessen har gått inn i et intimt samarbeide for å fange inn en nesten blind kvinnes opplevelser.
20.Den stadig påpekte mangel på nyheter på aksjemarkedet gjør seg ellers gjeldende, og sideblikket mot New Yorkbørsen får efterhvert karakter av stirring og blind efterfølgelse.
21.Denne sidste er blind og sterk, den første har ikke anden betydning end at den ogsaa mater litt den anden.
22.Der ga Morphy en blind simultan mot åtte franske mestere - altså uten at Morphy så hverken brett eller brikker.
23.Dermed slipper man å stirre seg blind på teknologi og glemme mennesket, sier professor Stein Bråten.
24.Det begynte å våres, og Enok Borum oppdaget at det ikke bare var ønsketenkning og tøv at en blind får mye av sin blindhet kompensert ved at andre sanser skjerpes.
25.Det ble de glade aktørers aften med stjernegjesten Leslie Lemke (32) fra USA i spissen. han er blind, sterkt bevegelseseshemmet og står mentalt på treårsstadiet, men er en klaverets mester.
26.Det ene barnet, en pike, døde efter få dager, mens det andre barnet, en gutt, er blitt blind og har måttet amputere venstre arm.
27.Det er all grunn til, som SVs medlem av finanskomiteen, Arent M. Henriksen, å slå fast at" Kåre Willoch må enten være blind for ulikhetene i det norske samfunn, eller så ønsker han ikke å gjøre noe med det".
28.Det er et krevende program en hund skal igjennom før den blir en god ledsager for en som er blind eller svaksynt.
29.Det er ikke en opplagt sak at grusomhet er blind, brutalitet kan være vel overveiet - å tvinge folk til flukt, død eller underkastelse.
30.Det er også viktig å ikke se seg blind på delutgiftene alene.
Your last searches