Norwegian-Spanish translation of blindhet

Translation of the word blindhet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blindhet in Spanish

blindhet
medisinnoun ceguera [f], ceguedad [f]
Derived terms of blindhet
Similar words

 
 

Wiki
Blindhet kan defineres fysiologisk som en tilstand uten evne til å fange synsintrykk. Den juridiske definisjon av tilstanden er dog mer kompleks. Det komplette fravær av evne til å oppfatte strukturer og lys blir klinisk beskrevet som ingen lyssans, men blindhet imbefatter også delvis visusreduksjon.

More examples
1.Blant de mange spørsmål som skal besvares er antallet blinde og svaksynte, de alvorligste årsaker til blindhet, hvilke muligheter man har til opplæring, rehabilitering og arbeide, omfanget av eventuelle forebyggende tiltak og deltagelse i kulturelle goder, opplyser generalsekretær Arne Husveg i Norges Blindeforbund.
2.Blindhet, sterilitet, mentalt tilbakeståenhet, samt nyre og leverødeleggelser er listet som bivirkninger av forgiftningen.
3.De varierte fra leggamputasjon og blindhet til skader på sentralnervesystemet (ryggmarg og hjerne).
4.Det Norske Råd mot Blindhet holdt nylig årsmøte, der dosent dr.med. Jens Hetland, Norsk Oftalmologisk Forening, ble valgt til ny formann efter Blindeforbundets generalsekretær Arne Husveg.
5.Det begynte å våres, og Enok Borum oppdaget at det ikke bare var ønsketenkning og tøv at en blind får mye av sin blindhet kompensert ved at andre sanser skjerpes.
6.Det gjelder opplysningsfilmer om hvor viktig det er å sørge for rent drikkevann, hvordan man kan bekjempe blindhet blant barn, undervisning i å lese og skrive i tillegg til informasjonen til den rike verden om mer hverdagslige forhold som ikke er politisk brennbare i snever forstand.
7.Det kan dreie seg om alt fra enklere kramper til blindhet og lammelser.
8.Det må bero på ideologisk blindhet.
9.Det tar imot klienter fra hele landet, døve med tilleggshandicap som blindhet, psykisk utviklingshemning og sprogløshet.
10.En sørgelig komplikasjon kan være blindhet.
11.Hovedpersonen er nemlig en homofil universitetslærer, et ulykkelig menneske som sønderrives ikke bare av sin" pel i kjødet", men av omgivelsens mangel på forståelse, utlevert som han er til foraktende utnyttelse og blindhet.
12.Hvis pasienten ikke kommer til behandling i løpet av de første 18 månedene, inntreffer blindhet.
13.I de alvorligste tilfellene er det påvist øyensykdommer, blindhet og nyrelidelser.
14.I tillegg har han fått grønn stær som kan føre til blindhet.
15.I vår blindhet klamrer vi oss endog til den.
16.Innen nyere medisinsk historie er det ikke kjent noen tilfeller av blindhet som følge av gonore i Europa, forteller Helene Pande.
17.Jeg sier ikke at det er det eneste viktige i verden ; det ville være galskap eller blindhet.
18.Jeg takker for våre anelser og vår blindhet, som får oss til å lete.
19.Man oppdager sin tidligere blindhet, og frigjør hittil uforløste sider av sin personlighet.
20.Mange diabetikere dør med nyresvikt, hjerte / karsykdommer og blindhet.
21.Mange sukkersykepasienter kan se frem til en enklere tilværelse, og kan muligens i fremtiden unngå de alvorlige tilleggsykdommer som nyresvikt og blindhet, takket være den automatiske insulinpumpen, som har vært i bruk et års tid.
22.Materialet er basert på undersøkelser av pasienter ved avdelingen, som mottok seks unge kvinner med hjerneslag og en kvinne med tre perioder med forbigående blindhet som følge av forstyrrelser i blodforsyningen i 1982.
23.Men det har ikke slått meg med blindhet.
24.Men sakens komiske side er den totale blindhet som disse redaktørene har for sin egen virksomhet som påvirkningsagenter : som lederskribenter, den ene i vårt største annonseorgan, den andre i Norges mest nasjonalmilitaristiske dagsavis.
25.Mugaas er leder for Norges Blindeforbunds utenlandsavdeling og sekretær i Det Norske Råd mot Blindhet, som består av ni medlemsorganisasjoner, bl.a. Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors og Redd Barna.
26.Norges Blindeforbund skal nå overta det fulle ansvar for et øyehelseprosjekt i SydSudan, som Det Norske Råd mot Blindhet har drevet i samarbeide med forbundet.
27.Og han påtaler" den totale blindhet som disse redaktørene har for sin egen virksomhet som påvirkningsagenter, som lederskribenter, den ene i vårt største annonseorgan, den andre i Norges mest nasjonalmilitaristiske dagsavis".
28.Overdreven foring og oppdrett av hunder, om skjelettlidelser og tannbehandling, om vaksinasjoner, om arvelig blindhet (PRA) og proteintilskudd til trekkhunder for bare å nevne noen.
29.Rådet konsentrerer sin virksomhet om forebyggelse og behandling av blindhet og svaksynthet på internasjonalt plan.
30.Som formann i Det Norske Råd Mot Blindhet ringer jeg med alarmklokken og inviterer politiske myndigheter, faglige instanser og Norges Blindeforbund til en bred gjennomdrøftelse av øyehelsetjenesten i Oslo.
Your last searches