Norwegian-Spanish translation of blindtarmbetennelse

Translation of the word blindtarmbetennelse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blindtarmbetennelse in Spanish

blindtarmbetennelse
medisinnoun apendicitis [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det begynte med at faren fikk akutt blindtarmbetennelse og døde.
2.Jeg svarte da at jeg anså det som en klar forpliktelse over offentlige budsjetter å stille tilstrekkelige midler til disposisjon for utbygging av nødvendige behandlingstilbud for denne pasientgruppen, på samme måten som det skjer for pasienter med f.eks. hjerteinfarkt og blindtarmbetennelse.
3.Halvannen uke før VM i Ruhpolding ble jeg lagt inn på sykehus i NordItalia og operert for blindtarmbetennelse.
4.Bare få timer før innsettelsen ble Neves i all hast innlagt på sykehus i Brasilia, der han ble operert for blindtarmbetennelse.
5.Brasils nye president Tancredo Neves ble igår kveld operert for blindtarmbetennelse, bare noen timer før han efter planen skulle tas i ed.
6.Den valgte president, Tancredo Neves, måtte i all hast opereres for blindtarmbetennelse.
7.En annen er innblandet i en kollisjon, en tredje er landsforvist, en fjerde får akutt blindtarmbetennelse - pater Hofer, Europas eneste langfarerprest, er deres hjelper i nøden.
Your last searches