Norwegian-Spanish translation of blodplasma

Translation of the word blodplasma from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blodplasma in Spanish

blodplasma
medisinnoun plasma sanguíneo [m]
Similar words

 
 

Wiki
Blodplasma er den delen av blodet som er igjen etter at man har fjernet blodceller ved sentrifugering. Plasma er en strågul væske som består av 92% vann. I blodplasma fraktes organiske og uorganiske substanser som er vannløselige, deriblant ulike næringsstoffer, avfallsstoffer, ioner og hormoner.

More examples
1.Dermed begynner kroppen å" sylte" på andre væskereserver, først og fremst blodplasma.
2.Resultatene viser at for høy temperatur forårsaker lekkasje av blodplasma fra de aller minste blodårene, kapillærene.
3.Hvis det nå har lykkes å drepe HTLV 3viruset i frossent blodplasma, er det et betydelig fremskritt.
4.Selv om faren for AIDSsmitte synes å være fjernet ved bruk av disse registrerte blodprodukter, er det likevel all grunn til å sette høye krav til det blodplasma som anvendes som utgangsmatreiale ved fremstillingen.
5.At en eller annen har savnet en pose blodplasma på ett eller annet sykehus i NordFinland for aldri så lang tid siden, kan da ikke være noe bevis på at vi farer med snusk og fanteri !
6.Det Internasjonale Røde Kors gjorde fredag et nytt forsøk på å frakte medisinsk utstyr og blodplasma inn i de tidligere krigsområdene.
7.Det er spesielt behov for blodplasma.
8.Det sier ass. overlege Frøland på Rikshospitalet i en kommentar til meldingen om at et fransk legeteam har lykkes i å drepe viruset HTLV 3 ved å varme opp frossen blodplasma til en viss temperatur over en bestemt tid.
9.Nesten alt trengs : oskygenmasker, blodplasma, kirurgisk utstyr, brannslukningshelikoptre og utstyr til å rive ned bygninger som er skadet av skjelvet.
10.Tilbudet vil gjøre det mulig å samle Blodbanken i ett lokale, og produksjonen av blodplasma kan økes slik at Oslosykehusene blir selvforsynt med blod.
Your last searches