Norwegian-Spanish translation of bokstav

 
 

Wiki
En bokstav er et element i et alfabetisk system for skriving, slik som det greske alfabetet og dets etterkommere. Hver bokstav i det skrevne språket er vanligvis assosiert med et fonem (lyd) i den muntlige formen av språket. Skrevne tegn i tidligere skrifter er ofte best betegnet som stavelsesskrift (som angir en stavelse) eller logogram (som angir et ord eller en frase).

More examples
1.Cabaret MØ" lyder svært landlig, men viser seg imidlertid å være noe så enkelt som første bokstav i navnene Morten (Dæhlen) og Øyvind (Rakstang).
2.Epsilon" er femte bokstav i det greske alfabet.
3.Jag som älskar att strøva och førsvinna i mängden, en bokstav T i den oändliga textmassan.
4.Avgiftskravet er nok riktig efter lovens bokstav, men likevel urimelig, mener Sivilombudsmannen.
5.De siste årene har ligningsmyndighetene kontrollert alle med navn som begynner på en bestemt bokstav.
6.Det er mulig at Meese er en hederlig fyr, men i så fall står vi tilbake med det faktum at Reagan har nominert som justisminister en mann som ikke holder orden på sine egne pengesaker og ikke lever opp til lovens bokstav og ånd.
7.Gresk bokstav på tre bokstaver, stønnet Runar Borge og kastet et forhåpningsfullt blikk over mot Lasse Kolstad.
8.Jeg hørte ikke en bokstav, jeg, fortalte Frank, - og samme kan det også være.
9.Man har fulgt lovens bokstav, men ikke dens ånd !
10.Men, sier han, de står steilt på avtalens bokstav.
11.Tullpreik fra første til siste bokstav, sier han.
12.Vi har forsøkt å finne frem minst ett tema for hver bokstav i alfabetet.
13.Akk, så var det en bokstav for mye.
14.Andre vil legge større vekt på budskapets bokstav og finne grunnlag for helt andre fortolkninger.
15.De sovjetiske myndigheter har ennå ikke reagert på Treholtsaken med en eneste bokstav, og den norske ambassade har ikke merket noen som helst forandring i den daglige kontakt med sovjetiske instanser.
16.Det går gjerne med åtte slike biter for å lagre et tegn, en bokstav eller et siffer.
17.Det skal klart angis hvilke kommuner og fylkeskommuner som viser vilje til å efterleve lovens bokstav og intensjoner.
18.Det skulle være Camilla, men der var det en bokstav for mye.
19.Det var en utbredt oppfatning at den var i strid med folkeretten og med både ånd og bokstav i FNpakten.
20.En jente i klassen står ved tavlen og leser en bokstav," fafa" (eller noe i nærheten)" FAFA" sier klassen - høyt og tydelig, mange ganger. her skal tingene bankes fast !
21.Heller ikke kan den som tilvirker eller forhandler opptak som nevnt i første ledd bokstav a overfor kjøperen av opptaket forby slik offentlig framføring eller overføring.
22.Hvor strengt Domsutvalget har dømt vil være avhengig av om de følger lovens bokstav til punkt og prikke uten å skjele til at NFFs amatørreglement efterleves omtrent like dårlig som de generelle skatteregler i Norge.
23.I tillegg bryter loven både med ånd og bokstav i Helsingforserklæringen.
24.I utferdigelsen av boten var vedkommendes efternavn skrevet galt med en bokstav.
25.Jeg beklager at en bokstav i mitt innlegg 23. juli gjorde et entallsord om til et flertallssord fra lektorens - til lektorenes uttalelser (dette var ikke i overensstemmelse med mitt manus).
26.Jurister er ikke bare trenet i å følge lovens bokstav, men også i å skjære igjennom der former misbrukes.
27.Loven krever ikke at arbeidsgiverne skal sette opp skillevegger for å tilfredsstille lovens bokstav.
28.Lovens bokstav sikrer alle tiltalte juridisk bistand, men i praksis er det domstolen som avgjør om de skal få det.
29.Lærer har ingen slik ordning efter arbeidsmiljølovens bokstav.
30.Men vi ble skuffet - det sto ikke så mye som en bokstav på den så vidt vi kunne se, sier Gudmundsen.
Your last searches