Norwegian-Spanish translation of brannslukker

Translation of the word brannslukker from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brannslukker in Spanish

brannslukker
ildnoun extintor [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Brannslukker fra StorebrandNorden.
2.Innholdet av hovedkontorets rundskriv forsvant sammen med eksplosjonen, og funksjonærene styrtet mot telefon og brannslukker.
3.Og henviser til at brettet ikke har noen propell som kan skade fører eller badende (tvert imot har den vist seg som en effektiv brannslukker ved båtbranner, eftersom jetmotoren sprøyter store vannmengder bakover).
Your last searches