Norwegian-Spanish translation of brudd på reglene

Translation of the word brudd på reglene from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brudd på reglene in Spanish

brudd på reglene
rettsvitenskapnoun delincuencia [f], criminalidad [f], crimen [m]
  skyldnoun culpabilidad [f], culpa [f]
Synonyms for brudd på reglene
Similar words

 
 

More examples
1.Bare åtte av de 2200 villreinjegere som ble kontrollert på Hardangervidda i høst, er anmeldt for brudd på reglene, fremgår det av rapportene fra de 23 oppsynsmenn.
2.Det er nemlig streng disiplin på skolen, og den lange ventelisten er en stadig påminnelse til guttene om at det er nok av dem som gjerne overtar en plass som måtte bli ledig på grunn av skulk eller andre brudd på reglene.
3.Det er svært sjelden vi må reagere overfor flyselskapene for brudd på reglene, sier Søraas.
4.Grubearbeiderforbundet benektet noe brudd på reglene.
5.I en kunngjøring fra Amnesty heter det at de groveste brudd på reglene for en rettferdig rettergang ble gjort i de landene som står for de fleste av henrettelsene - Iran, Irak og Kina.
6.Ifølge advokatgruppen som har bragt saken inn for komiteen, er det et brudd på reglene all den stund Ferraro formelt sto som medeier.
7.Også dette er efter utvalgets mening brudd på reglene om god presseskikk.
8.MEN tross det mange regnet som klare brudd på reglene for embedsmenns lojalitet, ble Jens Evensen sittende i sin stilling da Willoch og Stray overtok makten.
9.Over 500 mennesker blir hvert år tiltalt for politiske forbrytelser, og det forekommer klare brudd på reglene for rettferdige og upartiske rettssaker.
10.Stor kunst er skapt nettopp i brudd på reglene.
Your last searches