Norwegian-Spanish translation of bud

Translation of the word bud from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bud in Spanish

bud
auksjonnoun oferta [f]
  handelnoun repartidor [m], oferta [f]
  religionnoun mandamiento [m]
  befalingnoun mandamiento [m], orden [m], mandato [m], precepto [m]
Synonyms for bud
Derived terms of bud
Similar words

 
 

Wiki
Koordinater: 62°54'26,698""N 6°54'52,272""Ø Bud er et tettsted og fiskevær i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Bud har ca. 1000 innbyggere, og ligger ytterst ute på Romsdalskysten, med det kjente havstykket Hustadvika som nærmeste nabo. Navneformen er en eldre skrivemåte av ordet ei bu.

More examples
1.De 12 bud for bilreparasjoner" tar sikte på å unngå uenighet mellom bileier og verksted efter en reparasjon.
2.Det er et beinhardt bud.
3.Det går en grense for staten ved Guds bud.
4.Det har den største betydning for den enkelte og for alt samfunnsliv at vi retter oss efter Guds bud og gjør gode gjerninger mot hverandre", lærte vi i barnelærdommen.
5.Dette er et bud fra den jødiske tibudslov.
6.Du skal ikke stjele," står det i det syvende bud.
7.Et nytt bud gir jeg dere.
8.Femte bud meg her og der" som blant annet er inspirert av enkelte geistliges syn på krig og fred.
9.Månedens bud" får første solaksjebrev.
10.Også sitt syn på innføring av ny teknologi i arbeidslivet har Gud ifølge forfatterne ønsket å meddele oss gjennom det fjerde bud.
11.Pikens gode egenskaper vil bli tillagt størst vekt" står det ikke sjelden å lese i avisenes ekteskapsannonser - noe som bærer bud om en viktig dreining bort fra tradisjonen.
12.Sene kvelden var det da telegrafen bragte bud til Bergen om Stortingets beslutning.
13.Aktivitet er første bud for en givende og meningsfylt pensjonisttilværelse.
14.Bud Johnson, Fathead Newman, James Cly, Harold Land og Billy Harper, i tillegg til Illinois Jacquet og Arnett Cobb.
15.Da poserer jeg, og posering er synd mot Allahs bud.
16.Dagens sosialpolitiske bilde er ikke egnet til å skape den optimisme som oljeeventyret bar bud om i form av et virkelig tettmasket sikkerhetsnett for ulike grupper av funksjonshemmede.
17.Det er harde bud, og vi må under arbeidet hele tiden ta sneens struktur i betrakning, overveie hva den tåler av selvbærende konstrukskjoner og slikt.
18.Det er mange interessenter som har forhandlet om kjøp av båten, men til nå skal det ikke være fremsatt noen bud, sier disponent Berg hos DFDS i Norge.
19.Det er med de enkelte bud som med trafikkreglene.
20.Det høyeste budet får tilslaget, og ved flere like bud blir det loddtrekning, forteller sportssjef Bjørn Liseter.
21.Det var harde bud, Arthur Klæbo ?
22.Første bud for enhver forretningsdrivende er jo å lære seg kundens sprog.
23.Gi bud, oppfordrer Robert Levin og Kjell Bækkelund.
24.Gjennom Whitney & Companys bud på RVL har man fått en markedsverdi på disse skipene, men verdien av NCLaksjene er tatt ut av løse luften, sier Garmann.
25.Hvis vi skal gå ut med bud på aksjer i aviser vil det være efter at vi har hatt kontakt med avisens styre og ledelse, sier Thommesen og fastslår at MediaInvest ikke vil forsøke å overta en avis mot dennes vilje.
26.Ja han følte seg pigg, sa Tor Hansen, og de første hundre meterne i lørdagens løype hvor jeg selv sto og sekunderte, bar heller ikke bud om noe annet.
27.Jeg begynte som bud hos min mor, og det var ofte strevsomt å bringe alle kransene til begravelser, tidspress, og lange strekninger å gå.
28.Jeg er altså informasjonssekretær, men jeg pleier å si at jeg innehar alle verv i aksjonen, fra bud og sjåfør til aksjonsleder.
29.Jeg kan bare bekrefte riktigheten av dette, samt tilføye at Freia har gitt betydelig høyere bud enn Borregaard, sier Throne Holst.
30.Jeg undersøker forskjellige alternativer og har frist til tirsdag med å fremlegge et alternativt bud overfor BMVs ledelse, sier Lisæth.
Your last searches
bud