Norwegian-Spanish translation of budbringer

Translation of the word budbringer from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

budbringer in Spanish

budbringer
allmenn? Messenger
Synonyms for budbringer
Similar words

 
 

More examples
1.Han håper bare at denne vårens budbringer finner oppvåknende insekter i tilstrekkelige mengder til å ernære seg til naturen begynner å summe for alvor.
2.Han var budbringer for bestikkelsespengene, for denne postmannjobben fikk han tre års utelukkelse fra landslaget og en lav stjerne i italiensk fotball der den tidligere verdensklassespilleren tjener sitt daglige brød.
3.I disse siste ti år av sitt liv var Muhammed ikke bare" Guds budbringer", men også leder for et samfunn som krevet organisasjon og styring.
4.Svalen er sent ute for ferden sydover, men blir allikevel budbringer for prinsen til de ulykkelige.
5.VIFformann Bjørn Aage Rasmussen mottar granskingsutvalgets rapport av" budbringer" Per Molteberg.
6.Stormkastet" er ennå ikke begynt, men dets første budbringer er allerede her.
7.August Strindberg var en medfølende giver og en budbringer fra inferno, mener Tommy Berggren.
8.2100 manuelle telefonsentraler, hvor ekspeditøren ofte var både dyrlegevakt og budbringer, er gradvis forsvunnet fra Televerkets kart.
9.Den internasjonale teleorganisasjonen, Intelsat som har 17 satellitter i bane og er verdens fremste budbringer via verdensrommet, har hatt uventet svak vekst i trafikken over hav.
10.Der skal han være budbringer, en ikke så rent avgjørende rolle i Kong Ødipus drama.
11.GORBATSJOVS budbringer, utenriksminister Eduard Sjevardnadse, har også hatt mulighet til å diskutere forslaget direkte med president Reagan, som på sin side helt sikkert benyttet anledningen til å forklare hva han legger i SDI, forslaget om forsvarsvåpen i verdensrommet.
12.Jeg har heller ingen grunn til å komme til noen enighet om noe som helst med advokat Møller, sier Haug, og påstår at han har mistanke om at vedkommende Høyrerepresentant kun var budbringer for en annen person som Haug heller ikke ønsker å navngi.
13.Men som budbringer fra inferno brukte han sine medmennesker, slik at vi - hans lesere - kunne unngå helvetet hos oss selv...
14.Sandegren sa likevel at LO ikke vil ha noe imot å fungere som en slags budbringer eller mellommann mellom Histadrut og PTUF, og viste til at begge organisasjonene er innforstått med den andres gode forhold til norsk fagbevegelse.
15.Statens edruskapsdirektorat setter sitt håp til Åge Aleksandersen som en ungdommens talsmann og en budbringer for ungdommens sunne interesser.
Your last searches