Norwegian-Spanish translation of dåre

Translation of the word dåre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dåre in Spanish

dåre
dragningskraftverb encantar
  magiverb encantar
  kjærlighetverb enamorar, cautivar
  personverb seducir, encantar, cautivar
Synonyms for dåre
Derived terms of dåre
Anagrams of dåre
More examples
1.Ja, her var gutten sin som kunne dåre jentene !
2.Men likevel bruker de det som de vet når de vil dåre folkemassene.
3.Og ikke minst Espen Skjønberg, som i rollen som kong Hans legger shakespearske dimensjoner til skikkelsen - balanserende mellom dåre og geni.
4.Å, De dåre !
5.En dåre setter sitt navn overalt", heter det.
6.La oss vone at våre folkevalde stortingsrepresentantar ikkje vil gå på tvers av samfunnsutviklinga i denne saka, at dei ikkje let seg dåre til å tru at dei gjer" jamstellingsprinsippet" og nynorsk mål og nynorskbrukarar ei teneste ved å la seg påverke av Mållaget.
7.Og tyskeren som skrev navnet sitt på et kistebord og reiste det som et minnesmerke over sitt besøk på Gravneset i Magdalenafjorden på Svalbard, har ifølge Nordlys, fått hvite hvor stor dåre han er.
Similar words

 
 

dåre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) dåredårendedåret
Indikative
1. Present
jegdårer
dudårer
handårer
vidårer
deredårer
dedårer
8. Perfect
jeghar dåret
duhar dåret
hanhar dåret
vihar dåret
derehar dåret
dehar dåret
2. Imperfect
jegdåret
dudåret
handåret
vidåret
deredåret
dedåret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dåret
duhadde dåret
hanhadde dåret
vihadde dåret
derehadde dåret
dehadde dåret
4a. Future
jegvil/skal dåre
duvil/skal dåre
hanvil/skal dåre
vivil/skal dåre
derevil/skal dåre
devil/skal dåre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dåret
duvil/skal ha dåret
hanvil/skal ha dåret
vivil/skal ha dåret
derevil/skal ha dåret
devil/skal ha dåret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dåre
duville/skulle dåre
hanville/skulle dåre
viville/skulle dåre
dereville/skulle dåre
deville/skulle dåre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dåret
duville/skulle ha dåret
hanville/skulle ha dåret
viville/skulle ha dåret
dereville/skulle ha dåret
deville/skulle ha dåret
Imperative
Affirmative
dudår
viLa oss dåre
deredår
Negative
duikke dår! (dår ikke)
dereikke dår! (dår ikke)
Your last searches