Norwegian-Spanish translation of datasnok

Translation of the word datasnok from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

datasnok in Spanish

datasnok
allmenn? hacker
Similar words

 
 

Wiki
En datasnok eller hacker er betegnelse for en som setter pris på den intellektuelle utfordringen ved å bryte grenser eller jobbe seg rundt begrensninger på et felt h*n er interessert i, primært dataprogrammering. Begrepet oppstod blant informatikk-studentene på MIT på sekstitallet. Jargon File definerer begrepet hacker slik: - En person som liker å utforske egenskaper ved programmerbare systemer og hvordan utvide sine evner, i motsetning til de fleste brukere som foretrekker å bare lære seg det mest nødvendige.

More examples
1.Jeg fikk toppkarakterer til eksamen fordi jeg var en datasnok.
2.En datasnok risikerer altså ikke å efterlate spor i systemet.
Your last searches