Norwegian-Spanish translation of dekt

Translation of the word dekt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dekt in Spanish

dekt
allmennadjective cubierto, asegurado
  forsikringadjective cubierto
  belagtadjective revestido, cubierto, bañado
Derived terms of dekt
Similar words

 
 

More examples
1.Dei fleste elevene får ikkje dekt sitt naturlige behov for fysisk aktivitet gjennom de obligatoriske kroppsøvingstimane".
2.Både mot Kirkeveien og tennisbanene vil hallen bli dekt av store tre som synsmessig bryt opp dei store veggflatene på hallen.
3.Og mot Frognerbadet blir hallen dekt av kollen som vil vere nokre meter høgare enn hallen.
Your last searches