Norwegian-Spanish translation of derpå

Translation of the word derpå from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

derpå in Spanish

derpå
allmennother sobre eso, en eso
Synonyms for derpå
Anagrams of derpå
Similar words

 
 

More examples
1.Dagen derpå", heter et av bildene, og det er vel en nasjonal - for ikke å si - internasjonal tilstand.
2.Dagen derpå" effekten fra New Yorkbørsen har forøvrig blitt mer utpreget den siste tiden.
3.Vinningen" var å måtte gå av når krigen var over og derpå møte de granskende instanser.
4.Hvordan føler verdens største cruisereder seg dagen derpå ?
5.Måleinstrumentet bør bli tilgjengelig for alle, slik at bilførerne har anledning til å måle sin egen promille, særlig dagen derpå.
6.12 nullmeridianer med derpå følgende forvirring og store antall ulike sjøkart var resultatet av den nasjonale rivalisering om noe så enkelt som en tenkt linje fra nord til syd.
7.12.15 er det VGshow og så går det slag i slag, oppvarming på matchbanen og klargjøring til mottagelsen av Hans Majestet, med derpå følgende avspilling av kongesangen og det hele.
8.13" dømt" nedbrent med derpå følgende evakuering av pasienter.
9.15. november var den store dagen da lastebilene stod i kø hos vinhandlerne i Beaujolais, med derpå følgende kappkjøring til Den engelske kanal for å komme først til London.
10.Adskillige skår i gleden for den som skulle plukke opp restene dagen derpå.
11.Aftenposten kommer med fyldestgjørende omtale av forestillingen og den derpå følgende festbankett.
12.Arbeiderpartiets forslag om en kjøreavgift i Oslo og den derpå følgende anke til Kongen, vil foruten flere departementale floker, også føre til at vedtaket blir en kostbar erfaring for såvel byen som dens befolkning.
13.Av en eller annen grunn overvar vi ikke kveldens konsert, men plateselskapet fortalte oss dagen derpå at det hadde vært moro.
14.Avdamping av formaldehydgass fra sponplater og derpå følgende plager for huseiere er et velkjent problem.
15.Beroliget ble han først da man sent på kvelden fikk telefonkontakt med han og fikk høre at trafikkork med derpå følgende forsinkelse hadde skylden.
16.Da antennes et parti flydrivstoff med derpå følgende brannutrykning - beredskapen skal være på topp, er forklaringen, og da trenges det øvelser.
17.Dagen derpå.
18.Dagen derpå kunne det blitt cupfinalebillett, men Fredrikstad vant...
19.Dagen derpå snakket imidlertid et par av elevene om saken, og den samtalen ble uten deres viden overhørt av en lærer som tok affære.
20.Dagen derpå tapte vi hele 40 for Tsjekkoslovakia og dermed ble hjembillettene fordelt.
21.De ble ytterligere forsterket da han som første sovjetiske partileder uteble fra militærparaden på Den røde plass dagen derpå.
22.De derpå følgende 3 år vokste bedriften med ca. 1000 ansatte, altså med ca. 300 personer pr. år.
23.De to ble derpå funnet verdige som programledere for" Lørdagssirkuset".
24.Den andre OLdagen ble" dagen derpå" for de norske olympiske farver.
25.Den derpå følgende fase var en forlengelse av den foregående.
26.Den ekstremt milde vinteren har skapt overskudd på olje med derpå følgende press på prisene.
27.Den generelle dom dagen derpå er allikevel at han ikke var god nok til å ta igjen det formidable forsprang Reagan har i meningsmålingene fire uker før valget.
28.Denne siste oppgangen forsterker tendensen fra de første månedene ifjor da Aftenposten / MMIs konjunkturbarometer steg fra 29 i januar til 70 i mai. Optimismen stagnerte noe i de derpå følgende måneder, men slår nå ut i ny tro på en generell konjunkturoppgang.
29.Derefter skal hvert fagdepartement få sitt budsjett debattert og vedtatt før hele budsjettbehandlingen kulminerer med innstillingen om budsjettsalderingen fra Stortingets finanskomite og den derpå følgende salderingsdebatt, vanligvis tidfestet til Stortingets siste arbeidsdag før juleferien.
30.Derpå feiet de verdensvant over Tformet podium, sammensatt av bord.
Your last searches