Norwegian-Spanish translation of direksjon

Translation of the word direksjon from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

direksjon in Spanish

direksjon
foretaknoun dirección [f], directorio [m], junta directiva [f]
Synonyms for direksjon
Similar words

 
 

More examples
1.Det har ikke vært drøftet hverken i vårt styre eller vår direksjon, sier han til Aftenposten.
2.Hva mener Norges Banks direksjon ?
3.Alt ved tiltredelsen meddelte han avisens direksjon at han ikke aktet å sitte til fylte 67 år, og nå er altså beslutningen tatt.
4.Arne Lie opplyser at Norges Bank plasserer sine midler efter retningslinjer som er gitt av bankens direksjon.
5.Asdahl synes forøvrig at debatten om byggeprosjektet i urimelig grad er fokusert mot bankdirektør Skånland, idet både bankens direksjon og representantskap står bak prosjektet.
6.Banktilsynet anmodet samtidig tre storbanker om å stille en ny direksjon til rådighet for Kronebanken.
7.Chr. Haneborg, som han skriver selv, nektet opprinnelig omtale av seg i forbindelse med sine runde år, men gav seg omsider for press fra Aftenposten, noe som kan ha sammenheng med at han er medlen av avisens direksjon.
8.Dagens betegnelse, direksjon, erstattes i den nye lovproposisjon med betegnelsen hovedstyre.
9.Det er formannen i Oplandske Dampskipsselskaps direksjon, Alf R. Bjerke, som sier dette til Aftenposten.
10.Dette kan vel imidlertid neppe i noe fall ha særlig interesse for svært mange andre enn direktør Petersen selv, siden han gjør kjent at han og et likesinnet medlem dengang ble overstemt av" Arbeiderpartiets tre medlemmer" av Norges Banks direksjon efter utilstrekkelig forberedelse av saken.
11.Dette sa nestformannen i Norges Banks direksjon og formannen i byggekomiteen, Hermod Skånland, i sin reaksjon på første kommentar til påstandene om at nybygget vil komme på 2,8 milliarder kroner.
12.Dette sier nestformannen i Norges Banks direksjon, Hermod Skånland, i en kommentar til de siste dagers oppmerksomhet omkring Den norske Creditbanks innføring av gebyrer kombinert med høyere innskuddsrenter.
13.Dette skriver nestformannen i Norges Banks direksjon, Hermod Skånland, i en redegjørelse i Aftenposten idag.
14.Direktør Knut Getz Wold, formann i Norges Banks direksjon, vil idag meddele at han går av 1. april neste år.
15.En dansk bankskandale medførte tirsdag at seks direktører i Kronebanken ble avskjediget med øyeblikkelig virkning og en ny direksjon overtok ledelsen samme dag.
16.For å understreke betydningen av denne del av avisens virksomhet, har avisens direksjon besluttet å opprette en ny utviklingsstilling.
17.Han ble nestformann i Norges Banks direksjon i 1958 og formann i 1970.
18.Han rapporterer til administrerende direktør og møter i selskapenes direksjon.
19.Han var Norges Banks konsulent for pengesaneringen i 1945, og medlem av bankens direksjon i mer enn ti år.
20.Henvisningen til hans egen stemmegivning i Norges Banks direksjon i 1978 må vel ellers oppfattes som en tilsiktet demonstrasjon av hans standpunkt dengang.
21.I en pressemeldning fra direksjonen understrekes det at alle viktige avgjørelser har vært behandlet av Norges Banks direksjon og representantskap.
22.Ingebrigtsen har innehatt en lang rekke tillitsverv, og han ble nylig av Stortinget valgt som nytt medlem av Norges Banks direksjon.
23.Kaare Petersen, tidligere medlem av Norges Banks direksjon og adm. direktør i Bankforeningen.
24.Kan det forsvares at Norges Banks direksjon kan bruke disse, ubeskattede midler uten myndighetenes kontroll ?
25.Knut Getz Wold meddelte igår Norges Banks direksjon at han ønsker å gå av som sentralbanksjef.
26.Lutons direksjon har planene klare for å flytte hele klubben noen mil nordover til Milton Keynes og bygge et superstadion med overbygget tak.
27.Men jeg har forståelse for at det er vanskeligere å være finansminister enn sentralbanksjef, sier formannen i Norges Banks direksjon, Knut Getz Wold, til Aftenposten.
28.Norges Bank bør ha en direksjon som består av tre medlemmer som oppnevnes i statsråd for seks år ad gangen, mener Bankforeningen.
29.Norges Banks direksjon ba arkitekt Arnstein Arneberg å stå som kunstnerisk medarbeider for de nye sedlene.
30.Ordføreren for saken, Bjarne Mørk Eidem (a), fremholdt - i likhet med mange andre talere - at kritikken mot det dyre nybygg ikke er en kritikk rettet mot Skånland personlig, fordi Norges Banks direksjon og representantskap hefter for de disposisjoner som er foretatt.
Your last searches