Norwegian-Spanish translation of dispenser

Translation of the word dispenser from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dispenser in Spanish

dispenser
allmenn? dispensador
Synonyms for dispenser
Similar words

 
 

Wiki
Dispenser er en fellesbetegnelse på maskiner som på forskjellig vis distribuerer næringsmidler - først og fremst drikke, men også annen form for føde - som softis og lignende. Dispenser kan imidlertid også benyttes som begrep innen industrielle distribueringssystemer som ikke involverer næringsmidler.

More examples
1.Blant annet utarbeidet han en dispenser som ga fra seg såpepulver når man trykket på en knapp.
2.Han solgte pantentet for 500 dollar ; på et år ble det solgt 10 000 slike dispenser.
Your last searches