Norwegian-Spanish translation of divertere

Translation of the word divertere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

divertere in Spanish

divertere
allmennverb divertir
More examples
1.Når vi blir gift Alexis og jeg - skal vi divertere oss ved mellom hyndene ved å lese høyt av Strindberg, ONeill, Albee (Hvem er redd for Virginia Wolf), samt Lars Noren, den nye demon hinsides Kjølen.
Similar words

 
 

divertere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) diverterediverterendedivertert
Indikative
1. Present
jegdiverterer
dudiverterer
handiverterer
vidiverterer
derediverterer
dediverterer
8. Perfect
jeghar divertert
duhar divertert
hanhar divertert
vihar divertert
derehar divertert
dehar divertert
2. Imperfect
jegdiverterte
dudiverterte
handiverterte
vidiverterte
derediverterte
dediverterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde divertert
duhadde divertert
hanhadde divertert
vihadde divertert
derehadde divertert
dehadde divertert
4a. Future
jegvil/skal divertere
duvil/skal divertere
hanvil/skal divertere
vivil/skal divertere
derevil/skal divertere
devil/skal divertere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha divertert
duvil/skal ha divertert
hanvil/skal ha divertert
vivil/skal ha divertert
derevil/skal ha divertert
devil/skal ha divertert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle divertere
duville/skulle divertere
hanville/skulle divertere
viville/skulle divertere
dereville/skulle divertere
deville/skulle divertere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha divertert
duville/skulle ha divertert
hanville/skulle ha divertert
viville/skulle ha divertert
dereville/skulle ha divertert
deville/skulle ha divertert
Imperative
Affirmative
dudiverter
viLa oss divertere
derediverter
Negative
duikke diverter! (diverter ikke)
dereikke diverter! (diverter ikke)
Your last searches