Norwegian-Spanish translation of dollar

Translation of the word dollar from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dollar in Spanish

dollar
numismatikknoun dólar [m]
Derived terms of dollar
Similar words

 
 

Wiki
For filmen fra 1971 med samme navn, se $ (film) Dollar er den offisielle valutaen i mange land og andre regioner (se liste nedenfor). Navnet er en engelsk form av den gamle tyske valutaen Taler (norsk: daler). Den er representert med symbolet $.

More examples
1.Boykottlekene" i Moskva samme sommer kom på den nette sum av 5,95 millioner dollar - ny olympisk rekord.
2.Huset" har til nå bestemt sagt nei til å bevilge de 21 millioner dollar Reagan har bedt om til disse operasjoner.
3.I tider hvor kursen på dollar har vært oppadgående, har en av de sikreste konsekvensene vært dyrere bensin.
4.Maskot" ombord var 89årige Marjorie, en mørkhudet kvinne fra Carolina som hadde lagt til side dollardollar for å kunne bli med.
5.Mindre sannsynlig" er det at Reagan får de 21 millioner dollar han ber om til øket støtte for de antisandinistiske opprørsstyrker, som han i natt betegnet som frihetskjempere.
6.Mister Odd" og andre som leier hver sin spesielle hest for 700 dollar pr. år, er velkomne når som helst.
7.PRINSESSE MARGRETHE", som tilhører det danske rederiet DFDS, er solgt til et Hongkongrederi for 3,4 millioner dollar.
8.Safina al Arab" ble solgt til Taiwan for 4,2 millioner dollar, som tilsvarer en pris på 97 dollar pr. tonn stål.
9.The Young and the Restless" spilte inn over 150 millioner dollar ifjor.
10.Treasure Swan" er beskjeftiget til november 1985 i britisk sektor for 96 000 dollar pr. dag.
11.Vestens helvete" skal koste 50 millioner dollar, og det ble brukt tre helikoptre med kamera på og en rekke motorsyklister som fulgte rytterne underveis.
12.Vildkat" overtas til en pris som er basert på 37 millioner dollar.
13.(AP) Israel har undertegnet avtaler med Kina om våpenkjøp til en verdi av tre milliarder dollar og har sendt militærrådgivere for å gi opplæring i bruk av utstyret, skriver det britiske tidsskriftet Janes Defence Weekly.
14.(NTBDPA) Oljeselskapet Phillips har sikret seg kreditter på fem milliarder dollar fra en bankgruppe der Morgan Guaranty Trust inngår.
15.(NTBOL) OLarrangørene i Los Angeles kommer trolig til å få hele sitt avtalte honorar på 225 millioner dollar, eller 1,87 milliarder kroner, fra det store amerikanske TVselskapet ABC.
16.(New York Times) Det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum Co. skal overta olje og energivirksomheten til R.J. Reynolds Industries for en samlet sum på 1,7 milliarder dollar, dvs. omkring 15 milliarder kroner efter dagens kurser.
17.(New York Times) Mexico har inngått en avtale med internasjonale banker som går ut på at mye av landets offentlige gjeld på 66 milliarder dollar - omkring 560 milliarder kroner - skal betales tilbake over 14 år og med reduserte rentesatser.
18.(Tip) ONeill, sier at han allerede har mer enn nok stemmer til å blokkere administrasjonens anmodning om ytterligere 21 millioner dollar i våpenhjelp til de antisandinistiske opprørsstyrker i Nicaragua.
19.100 dollar ekstra pr. bil I 200 for alle tre i stedet for 900.
20.Agca ble lovet 400 000 dollar av Bulgarias hemmelige politi for å myrde paven.
21.Beregninger hun fremla viste at forbrukerne i USA hadde spart ca. 10 milliarder dollar i 1978.
22.Brasil, Mexico, Argentina, Venezuela, Peru, Chile og Colombia - har en samlet gjeld på 300 milliarder dollar.
23.Byen New York ville nok vegre seg for å yde alt det dersom vi betalte åhundretusenvis i premier, mener Lebow, som legger til at efter hans beregninger skaper N.Y.maraton en ekstrainntekt på flere millioner dollar for New York.
24.Den internasjonale kursoppgang for dollar som begynte å gjøre seg gjeldende onsdag, har fortsatt iformiddag, sier ass. banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank til Aftenposten.
25.Den norske forbruker tolererer ikke lenger å måtte betale norskproduserte varer i dollar, skriver Bilorganisasjonenes samarbeidsutvalg.
26.Den sterke oppgang vi har sett for dollar i det siste, ser ikke ut til å være brutt.
27.Det er all grunn til å sette et spørsmålstegn ved forslaget om at en nasjon som plages av et budsjettunderskudd på 200 milliarder dollar årlig, bør sprøyte åtte milliarder dollar inn i MellomAmerika på dette tidspunkt, sier den demokratiske minoritetsleder, senator Robert Byrd.
28.Det er en fortsatt sterk kommersiell efterspørsel efter dollar som holder kursen på den amerikanske valutaen oppe.
29.Det er en økende renteforskjell mellom dollar og ledende europeiske valutaer som er hovedårsaken til denne utviklingen.
30.Det er fortsatt en betydelig kjøperinteresse for dollar, sier sjefmegler Jonathan Frewen i Den norske Creditbank til Aftenposten.
Your last searches