Norwegian-Spanish translation of dublering

Translation of the word dublering from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dublering in Spanish

dublering
allmenn? la duplicación
Synonyms for dublering
Similar words

 
 

More examples
1.Fra Rikshospitalets side er vi interessert i å få til en dialog med Oslo kommune for å unngå unødvendig dublering av tjenester.
2.Men selvsagt søker man av innlysende grunner å unngå den unødvendige dublering og å få et så stort antall forskjellige titler som mulig.
3.Det bør iallfall være en dublering i rollen, slik at Toralv Maurstad har en alternerende skuespiller.
Your last searches