Norwegian-Spanish translation of dunke inn

Translation of the word dunke inn from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dunke inn in Spanish

dunke inn
idéverb clavar [informal]
Similar words

 
 

More examples
1.Dette resulterte i at Pekka Santanen efter 15.45 kunne dunke inn seiersmålet på en glimrende tversoverpasning fra Jan Bekken.
2.Men vårt poeng er at velferdsstaten blir ikke" rasert" slik Arbeiderpartiets folk forsøker å dunke inn i hodet til folk.
Your last searches