Norwegian-Spanish translation of dunkel

Translation of the word dunkel from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dunkel in Spanish

dunkel
belysningadjective oscuro, obscuro, pálido
  lysadjective oscuro
  idéadjective incierto, confuso
  vanskelig å forståadjective abstruso, oscuro, incomprensible
  kryptiskadjective misterioso, secreto, enigmático
  tidnoun crepúsculo [m], anochecer [m], atardecer [m]
Synonyms for dunkel
Similar words

 
 

More examples
1.Forbrytelsens element" er en dunkel og bisarr dansk film om ekspolitimann som jager sexbesatt barnemorder gjennom et nattsvart Europa.
2.Usikkerhet, stivbeinthet og diskriminering må ta skylden for at bedringen i USA har hatt så liten virkning på økonomien i VestEuropa, sa GATTs generaldirektør Arthur Dunkel da han onsdag offentliggjorde deler av årsrapporten.
3.Belysningen blir aldri så dunkel, og med så mange skumle skygger, som i en gjennomsnitts kriminalroman.
4.Den kan være dunkel, halvglemt, ja helt glemt.
5.Generaldirektør Arthur Dunkel i Den internasjonale handelskommisjonen GATT har gitt tanken sin klare støtte og sagt at en ny runde multinasjonale handelsforhandlinger egentlig er den eneste utveien for å bryte den nåværende stillstand.
6.I en stor og dunkel gymnastikksal holder protestan tiske og katolske prester messe for to politikere Sandinistenes fremste kandidat til nasjonalforsamlingen fra Bluefield, Ray Hooker, og regionsekretæren i Den sandinistiske front, Patricia Delgado.
7.Men når man legger til at synsinntrykk og romfølelse oppfattes og bearbeides av høyre hjernehalvdel, og at høyre halvdel styrer venstre arm (og ben), mens altså venstre hjernehalvdel styrer høyresiden hos de fleste, blir teorien noe mindre dunkel.
8.Scenograf Anne Siri Bryhni har skapt en leilighet passende for en forførerisk, middelaldrende kvinne med dunkel fortid som sirkusartist.
9.Slike tiltak rammer verdenshandelen, mener Dunkel.
10.VestEuropa har enda til gode å komme seg ut av krisen, sa Dunkel, som oppfordret medlemslandene til å arbeide for en mer samordnet handelspolitikk.
11.Når Char kan kalles en dunkel dikter, er det antagelig fordi han ikke forsøker å bortforklare mørket, men anerkjenner det, har det som ressurs," skriver Ulven.
12.Etruskernes opprinnelse er dunkel og deres sprog lite kjent.
13.Belysningen er dunkel, og miss Dracula har glemt brillene hjemme.
14.Blant mange internasjonalt kjente foredragsholdere finner man generaldirektøren i GATT, Arthur Dunkel.
15.Innskriften har vært tolket på flere vis, og hva vitenskapen endelig er kommet til, eller om betydningen fortsatt er dunkel, spiller overhodet ingen rolle i vår sammenheng.
16.Interiøret er mørkt med dunkel belysning.
17.Jeg er enig i at hjulspor kan være stygge, men samtidig trives jeg bedre i åpent skoglandskap som følge av hugst, enn i områder med bare dunkel gammel skog.
18.Med dunkel belysning og kaffe til 12 kroner koppen - påfyll hvis ønskelig.
19.Opplevelsen er ikke i samme grad blitt erfaring ; mens den første formidlet det personlig erfarte, forblir" Supe med en dunkel kvinne" for mange dikts vedkommende værende i det privat opplevde.
20.Terje Skulstads" Supe med en dunkel kvinne" er hans Skulstads sjette diktsamling.
Your last searches